Osoba sedící u stolu dívající se na notebook

Co je platforma pro vývoj s minimálním psaním kódu?

S nástupem digitální transformace je platforma pro vývoj s nízkou potřebou kódování, kterou může používat každý k rychlému vývoji nových aplikací, hlavním způsob, jak se vaše společnost může přizpůsobit a prosperovat.

Proč začít používat platformu s nízkou potřebou kódování?

Pracoviště se stále mění a vyvíjejí, stále více lidí pracuje z domova a používá mobilní zařízení. V reakci na to musely podniky provést rychlé změny, aby vyhověly novým potřebám svých zaměstnanců, včetně dalšího učení se, jak lépe podporovat pracovníky pomocí aplikací, které zvyšují produktivitu, spolupráci a efektivitu.

Vývoj s minimálním psaním kódu může vaší firmě usnadnit digitální transformaci. Platformy s minimálním psaním kódu výrazně zjednodušují vývoj aplikací díky funkcím, jako jsou například vizuální vodítka a funkce přetahování myší, a zbavují tak společnosti nutnosti vše dopodrobna ručně programovat. To v konečném důsledku znamená, že aplikace dokáže vytvářet kdokoli z vaší společnosti bez ohledu na své technické znalosti nebo schopnosti a vaše společnost tak v určitých oblastech dokáže odlehčit svému IT oddělení.

Na rozdíl od profesionálních vývojářů nemusí tito civilní (amatérští) vývojáři umět sami psát kód a nemají obvykle formální školení v oblasti programování. Díky platformám s minimálním psaním kódu ale i tak dokážou vytvářet aplikace. Vzhledem k tomu, že minimální potřeba psaní kódu zjednodušuje proces vytváření aplikací, nemusí být civilní vývojáři odborníky na kódování, aby dokázali vytvářet efektivní aplikace. Využívání civilních vývojářů vám také uvolní zdroje z IT oddělení a vývojového oddělení, které se tak mohou soustředit na složitější projekty.

Platformy s minimálním psaním kódu také pomáhají vaší firmě a vývojářům řešit rostoucí potřebu špičkových aplikací pro interní pracovní postupy a také potřebu automatizací šetřících čas, lepší uživatelské zkušenosti zákazníků a bezproblémové integrace. Mohou také pomoci vašim profesionálním vývojářům rychleji vytvářet aplikace a vyhnout se psaní kódu řádek po řádku.

Vzhledem k tomu, že platformy s minimálním psaním kódu nefungují všechny stejně, je pro úspěch rozhodující výběr té správné platformy pro vaši firmu. Žádoucí bude například využívat platformu, která by byla dostatečně flexibilní, aby zvládla jedinečné výzvy, kterým čelí vaše firma, a která by byla zároveň snadno použitelná, aby kdokoli z vaší společnosti mohl rychle vytvářet profesionální a uživatelsky přívětivé aplikace.

Výhody platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu

Při využívání platforem pro vývoj s minimálním psaním kódu dokážou být firmy produktivnější a flexibilnější, a to díky tomu, že dokážou zajistit následující:

  • Efektivita. Nemusíte čekat, až se vývojářům uvolní ruce. Díky platformě pro vývoj s minimálním psaním kódu mohou vaše ostatní týmy vyvíjet aplikace současně pro více platforem a rychle zpřístupňovat funkční verze aplikace. Jakmile budou mít vývojáři čas na aplikacích pracovat, budou moci těžit z intuitivních funkcí (například přetahování myší) a uživatelsky přívětivých rozhraní API.
  • Flexibilita. Díky vývoji s minimálním psaním kódu dokážou civilní vývojáři vytvářet flexibilní aplikace pro plnění konkrétních úkolů. Tato flexibilita je také zásadní v případě, že vaše firma musí aplikace škálovat a rozšířit za účelem rychlého dokončení projektů.
  • Schopnost rychlé reakce. Někdy se musí vaše firma opravdu otáčet, aby dokázala vyhovět měnícím se podmínkám na trhu. A jak to zvládat lépe než díky novým digitálním iniciativám? Díky využívání platformy s minimálním psaním kódu dokážete rychle dodávat komplexní aplikace a snadno je upravovat.
  • Iterabilita. Vaše společnost také může zákazníkům poskytnout pozitivní zkušenost při každé interakci s vaší značkou. Z hlediska online řešení to znamená poskytovat konzistentní a bezproblémové prostředí, přičemž předpřipravené šablony a chatovací roboti představují skvělý způsob, jak toho dosáhnout.

Platformy s minimálním psaním kódu neulehčují práci pouze vašim zaměstnancům, kteří nemají technické dovednosti v oblasti vytváření aplikací. Mohou být skvělou volbou i pro profesionální vývojáře. Mnoho platforem s minimálním psaním kódu je rozšiřitelných a nabízí vývojářům hotové stavební bloky, díky čemuž jsou tyto platformy inteligentní volbou téměř pro všechny typy uživatelů.

Tyto výhody mohou navíc v konečném důsledku pomoci vaší firmě zvýšit ziskovost. Vývoj aplikací s minimální potřebou psaní kódu je určen pro interní týmy, abyste mohli ušetřit tím, že místo využívání externích vývojových týmů budete mít vývoj aplikací interní.

S minimálním psaním kódu nebo zcela bez psaní kódu

Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu (low-code) a platformy pro vývoj zcela bez psaní kódu (no-code) se mohou zdát podobné a ve skutečnosti toho mají opravdu hodně společného. Obě umožňují uživatelům vytvářet aplikace pomocí softwaru pro vizuální modelování a obě byly vytvořeny jako alternativa k tradičnímu vývoji softwaru, který může být časově náročný a nákladný. Platformy pro vývoj s minimálním psaním kódu a platformy pro vývoj zcela bez psaní kódu jsou naopak rychlé, finančně výhodné a dostupné.

Mezi těmito dvěma typy aplikačních platforem však existují některé jasné rozdíly. Zatímco platforma pro vývoj s minimálním psaním kódu vyžaduje jen minimální ruční kódování a obecně se s jejím využitím aplikace vytvářejí pouze přesouváním existujícího kódu do pracovního postupu (workflow), řešení zcela bez nutnosti psaní kódu jsou navržena pro vývojáře, kteří programování vůbec nemusí rozumět. Takové řešení používá deklarativní programování, které řeší „co“, nikoli „jak“. Jinými slovy řeknete systému, čeho potřebujete dosáhnout, a systém vám sám aplikaci vytvoří.

Vzhledem k tomu, že platformy zcela bez nutnosti psaní kódu nevyžadují žádné náročné zaškolování, dokáže podnikové aplikace vytvářet kdokoli z vaší společnosti bez potřeby technických znalostí.

Pojďme prozkoumat některé výhody a nevýhody vývoje s minimální psaním kódu ve srovnání s vývojem zcela bez psaní kódu.

Minimální psaní kódu

Výhody

Je užitečné jak pro firemní uživatele, tak pro profesionální vývojáře.

Uživatelé vytvářejí aplikace pod vedením IT oddělení.

Umožňuje větší flexibilitu a kontrolu.

Omezení

Pro jakékoli zásadnější úpravy z hlediska požadavků na vlastní nastavení je stále nutná pomoc vývojáře.

Přepínání softwaru pro vytváření aplikací může být obtížné, protože u řady z nich se zachovává vlastnictví zdrojového kódu uživatelů.

Do určité míry může být psaní nějakého kódu nutné, takže to není ideální řešení pro všechny uživatele.

Zcela bez nutnosti psaní kódu

Výhody

Po menším zaškolení dokáže aplikace vyvíjet kdokoli se středně pokročilými dovednostmi v oblasti práce s počítači.

V nástroji je integrováno vše, co uživatel potřebuje.

Vytvoření nové aplikace je díky předem připraveným nástrojům a šablonám velmi rychlé.

Omezení

Přizpůsobování aplikací může být obtížné.

Cílem je vyřešit vždy pouze jeden problém v rámci firmy.

Jste omezeni pouze na platformu, kterou používáte. Jakékoli změny, které budou provedeny v produktech nebo v rámci firmy, by vás mohly negativně ovlivnit.

Co vše můžete na platformách s minimálním psaním kódu nebo zcela bez psaní kódu vytvářet

Při využívání platforem pro vývoj s minimálním psaním kódu dokážou být firmy produktivnější a flexibilnější, a to díky tomu, že dokážou zajistit následující:

  • Konferenční aplikace pro účastníky událostí. Vytvoření aplikace pro konkrétní událost je skvělý způsob, jak zaujmout její účastníky. Díky aplikaci mohou hosté snadno sledovat denní program, dozvědět se více o jednotlivých řečnících, vyhledat si možnosti místní dopravy nebo dokonce poskytnout zpětnou vazbu k vystoupením konkrétních řečníků.
  • Efektivnější procesy nákupu. Místo použití e-mailu nebo fyzických dokumentů k vyžádání položek můžete vytvořit aplikaci, která bude obsahovat a spravovat požadavky na nákup od zaměstnanců a dokáže zjednodušit nebo dokonce automatizovat schvalování. Mohli byste také vytvořit podobné aplikace pro sledování zaměstnaneckého volna nebo žádostí o služební cestu.
  • Nábor zaměstnanců. Aplikace mohou usnadnit a urychlit zaškolení nových zaměstnanců. Mohli byste také vytvořit aplikaci pro přiřazení, sledování a správu školicího výcviku zaměstnanců, interních výukových programů a další důležité náborové dokumentace.
  • Řízení dodávání hotových jídel. Mohli byste vytvořit aplikaci, která bude sledovat, kdy bylo jídlo připraveno, kdy bylo odesláno k dodání a jak dlouho trvalo, než řidič objednávku doručil zákazníkovi. Mohli byste dokonce přidat funkci GPS, která by řidičům dodávek pomohla najít nejrychlejší trasu do místa doručení.

Kdy použít platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu a kdy platformu pro vývoj zcela bez nutnosti psát kód

Ve srovnání s tradičním vývojem vám oba druhy softwaru pro vývoj aplikací mohou aplikace, které vaše firma potřebuje, pomoci vytvářet rychleji. Jak ale zjistíte, který z nich je pro vás ten pravý?

Záleží na tom, čeho chcete dosáhnout a jaké prostředky a zdroje máte k dispozici. Pokud je vaším nejdůležitějším kritériem rychlost, pokud chcete vytvářet aplikace pouze pro konkrétní jednoduché úkoly nebo pokud mezi svými pracovníky nemáte nikoho se znalostmi programování, bude pro vás pravděpodobně nejvhodnější varianta no-code, tzn. zcela bez nutnosti psát kód.

Pokud ale chcete rychlost platformy no-code (zcela bez nutnosti psaní kódu) a zároveň nechcete dělat kompromisy ohledně přizpůsobitelnosti nebo škálovatelnosti (a aplikace budou používat jak profesionální, tak i civilní vývojáři), pak nejspíš zvolíte variantu low-code (s minimálním psaním kódu). Platformy s minimálním psaním kódu poskytují všem uživatelům bez ohledu na jejich technické znalosti ve firmách všech velikostí možnost vytvářet aplikace, které potřebují, aby mohli efektivněji vykonávat svou práci. Využívání platformy s minimálním psaním kódu znamená, že můžete ušetřit peníze a čas a dosahovat vyšší produktivity.

Přejít k dalšímu kroku

Když se rozhodnete pro platformu pro vývoj s minimálním psaním kódu, dokážete velmi rychle vytvořit aplikace, které vaše firma potřebuje. Prostřednictvím Microsoft Power Apps umožníte svým týmům snadno a rychle vytvářet aplikace s minimální nutností psaní kódu, které modernizují procesy, řeší náročné výzvy v rámci vaší společnosti a zvyšují její flexibilitu.