Skip to main content

Meddelanden till tredje man om Microsoft PowerApps

I Microsoft PowerApps har material samlats från de projekt som anges nedan (“Tredje mans kod”). Microsoft är inte den ursprungliga upphovsmannen till tredje manskoden. Microsoft förbehåller sig alla övriga rättigheter som inte uttryckligen beviljas, oaktat underförstådda, genom eftergift av rättighet eller annat.

Dancing Script https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/dancingscript
Copyright (c) 2010, Pablo Impallari (www.impallari.com|impallari@gmail.com), Copyright (c) 2010, Igino Marini. (www.ikern.com|iginomarini.com), med det förbehållna teckensnittsnamnet ”Dancing Script”.

Great Vibes https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/greatvibes
Copyright (c) 2012, TypeSETit, LLC (typesetit@att.net), med de förbehållna teckensnittsnamnen ”Great Vibes”.

Lato https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/lato
Copyright (c) 2010-2014 by tyPoland Lukasz Dziedzic (team@latofonts.com) med de förbehållna teckensnittsnamnen ‘Lato’.

Patrick Hand https://github.com/google/fonts/tree/master/ofl/patrickhand
Copyright (c) 2010-2012 Patrick Wagesreiter (mail@patrickwagesreiter.at)

http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------

SIL OPEN FONT LICENSE version 1.1 – 26 februari 2007

-----------------------------------------------------------

INLEDNING

Open Font License (OFL) har som mål att stimulera världsomspännande utveckling av teckensnittsprojekt i samarbetsform till stöd för teckensnittsskapande insatser inom utbildnings- och språkvetenskapskretsar, och att tillhandahålla en fri och öppen struktur där teckensnitt kan delas och förbättras i samarbete med andra.

Enligt OFL får licensierade teckensnitt fritt användas, studeras, ändras och distribueras vidare under förutsättning att de i sig inte säljs. Teckensnitten och härledda verk från dessa kan paketeras, bäddas in, distribueras vidare och/eller säljas med programvara, förutsatt att förbehållna namn inte används i härledda verk. Teckensnitten och härledda verk får dock inte ges ut under någon annan form av licens. Kravet på att teckensnitt fortsatt omfattas av denna licens gäller inte dokument som skapas med dessa teckensnitt eller dessas härledda verk.

DEFINITIONER

Med ”Teckensnittsprogramvara” avses den uppsättning filer som utges av upphovsrättsinnehavaren enligt denna licens, och som är tydligt märkta som sådana. Denna kan innefatta källfiler, byggskript och dokumentation.

Med ”Förbehållet teckensnittsnamn” avses namn som anges som sådana efter upphovsrättsmeddelanden.

Med ”Originalversion” avses den samling komponenter i Teckensnittsprogramvara som distribueras av upphovsrättsinnehavare.

Med ”Ändrad version” avses derivat som skapas genom tillägg, borttagning eller ersättning -- helt eller delvis -- av någon av Originalversionens komponenter genom ändring av format eller överföring av Teckensnittsprogramvaran till en ny miljö.

Med ”Upphovsman” avses designer, tekniker, programmerare, teknisk redaktör eller annan som bidragit till Teckensnittsprogramvaran.

TILLSTÅND OCH VILLKOR

Härmed beviljas person som förvärvar ett exemplar av Teckensnittsprogramvaran tillstånd att utan kostnad använda, studera, kopiera, sammanslå, bädda in, ändra, distribuera vidare samt sälja ändrade och oförändrade exemplar av Teckensnittsprogramvaran, underkastat följande villkor:

 1. Själva Teckensnittsprogramvaran eller dess enskilda komponenter, i original eller Ändrade versioner, får inte säljas.
 2. Teckensnittsprogramvaran, i original eller Ändrade versioner, får bäddas in, ändras, distribueras vidare och säljas med annan programvara förutsatt att varje exemplar innehåller ovanstående upphovsrättsmeddelande samt denna licens. Dessa kan bifogas som fristående textfiler, rubriker som är läsbara för människor eller i tillämpliga maskinläsbara metadatafält i text- eller binärfiler, om dessa fält enkelt kan visas av användaren.
 3. Ändrad version av Teckensnittsprogramvaran får inte använda Förbehållna teckensnittsnamn utan att uttryckligt tillstånd lämnats skriftligen av respektive upphovsrättsinnehavare. Denna begränsning avser det primära teckensnittsnamnet sådant det presenteras för användare.
 4. Namnen på Teckensnittsprogramvarans upphovsrättsinnehavare eller upphovsman får inte användas för att marknadsföra, rekommendera eller annonsera ändrad version, med undantag för att bekräfta dessas bidrag, såvida inte dessa har lämnat sitt uttryckliga, skriftliga tillstånd.
 5. Teckensnittsprogramvaran, ändrad eller oförändrad samt helt eller delvis, måste distribueras helt enligt denna licens och får inte distribueras vidare enligt någon annan licens. Kravet på att teckensnitt fortsatt omfattas av denna licens gäller inte dokument som skapas med Teckensnittsprogramvaran.

UPPHÖRANDE

Denna licens förverkas och blir ogiltig om något av ovanstående villkor inte uppfylls.

FRISKRIVNING

TECKENSNITTSPROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT, PATENT, VARUMÄRKE ELLER ANNAN RÄTTIGHET. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, DÄRIBLAND ALLMÄNNA, EXTRAORDINÄRA, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VARE SIG DESSA ÅBEROPAR SIG PÅ KONTRAKT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND ELLER ANNAT SOM AVSER ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN ANVÄNDNING AV TECKENSNITTSPROGRAMVARAN ELLER ANNAT SOM RÖR DENNA.


Dessa filer bygger på eller införlivar material från nedan angivna projekt (tredje mans OSS). Upphovsrättsmeddelandet i original och den licens enligt vilken Microsoft förvärvade sådan tredje mans OSS anges nedan. Sådana licenser och meddelanden tillhandahålls endast i informationssyfte. Microsoft licensierar denna tredje mans OSS till dig enligt licensvillkoren för Microsoft-produkten eller -tjänsten. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter som inte uttryckligen beviljas enligt detta avtal, oaktat underförstådda, genom eftergift av rättighet eller annat.


Open Sans https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensans

Open Sans Condensed https://github.com/google/fonts/tree/master/apache/opensanscondensed

Cordova-plugin-globalization  https://github.com/apache/cordova-plugin-globalization

Apache Cordova
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Denna programvara innehåller programvara som har utvecklats av Baptiste Lepilleur
Copyright (C) 2007-2010 Baptiste Lepilleur.

Denna programvara innehåller programvara som har utvecklats av Joerg Wiedenmann
Copyright (C) 2006 Joerg Wiedenmann.

Denna programvara innehåller programvara som har utvecklats av BlackBerry Ltd.
Copyright (C) 2014 BlackBerry Ltd.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/ (kan innehålla Apache Ant)
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso.

Mousetrap version 1.5.3 https://github.com/ccampbell/mousetrap/archive/master.zip
Copyright 2015 Craig Campbell.

PDFjs https://github.com/mozilla/pdf.js
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/).

winjs.3.1 https://github.com/winjs/winjs
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Winstore-jscompat https://github.com/MSOpenTech/winstore-jscompat/blob/master/winstore-jscompat.js
Copyright (c) Microsoft Open Technologies, Inc.

Peutetre-cordova-plugin-Hockeyapp https://github.com/peutetre/cordova-plugin-hockeyapp.git
Copyright 2014 Zengularity.

Caja http://code.google.com/p/google-caja/downloads/list
Copyright (c) 2006 Google Inc.

Ionic-plugin-keyboard https://github.com/driftyco/ionic-plugin-keyboard
Copyright 2014 Drifty Co.

Cordova-plugin-device orientation https://github.com/apache/cordova-plugin-device-orientation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-geolocation https://github.com/apache/cordova-plugin-geolocation
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-inappbrowser https://github.com/apache/cordova-plugin-inappbrowser
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-network-information https://github.com/apache/cordova-plugin-network-information
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/).

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-splashscreen https://github.com/apache/cordova-plugin-splashscreen
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-screen-orientation https://github.com/gbenvenuti/cordova-plugin-screen-orientation
The Apache software Foundation (http://www.apache.org/).

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-console https://github.com/apache/cordova-plugin-console
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device https://github.com/apache/cordova-plugin-device
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-device-motion https://github.com/apache/cordova-plugin-device-motion
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-dialogs https://github.com/apache/cordova-plugin-dialogs
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Cordova-plugin-file-transfer https://github.com/apache/cordova-plugin-file-transfer
Copyright 2012 The Apache Software Foundation.

Denna produkt innehåller programvara som har utvecklats vid
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).

Denna produkt innehåller ett exemplar av OkHttp från: https://github.com/square/okhttp

Licens för Apache 2.0

Licensieras enligt licensen för Apache version 2.0 (Licensen). Du får inte använda den här filen på annat sätt än enligt Licensen. Du kan hämta en kopia av Licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

DENNA KOD TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR AVSEENDE ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

Se Licensen för Apache Version 2.0 angående vilket språk som gäller för tillstånd och begränsningar enligt Licensen.


Web-pull-to-refresh https://github.com/apeatling/web-pull-to-refresh
Copyright (c) 2014 Andy Peatling.

Bootstrap v3.3.5 (http://getbootstrap.com)
Copyright 2011-2015 Twitter, Inc.

HumbleSoftware-Flotr2 https://github.com/HumbleSoftware/Flotr2/blob/master/LICENSE
Copyright (c) 2012 Carl SutherlandHammerjs https://github.com/hammerjs/hammer.js/blob/master/LICENSE.md
Copyright (C) 2011-2014 by Jorik Tangelder (Eight Media).

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js/blob/master/license.md
Copyright (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh).

jquery http://jquery.org/license
(c) 2005, 2015 jQuery Foundation, Inc. .

jquery-PEP https://raw.githubusercontent.com/jquery/PEP/master/LICENSE.txt
Copyright jQuery Foundation och andra bidragande, https://jquery.org/.

JSZip ver. 1.0.1 http://stuk.github.io/jszip/
Copyright (c) 2009-2012 Stuart Knightley, David Duponchel, Franz Buchinger, António Afonso.

Knockoutjs v. 3.4.0 http://knockoutjs.com/downloads/knockout-3.4.0.js
(c) Steven Sanderson - http://knockoutjs.com/

andrewplummer-sugar ver. 1.4.1 https://github.com/andrewplummer/Sugar/blob/master/LICENSE
Copyright © 2014 Andrew Plummer.

Swiper 3.1.0 http://www.idangero.us/swiper/
Copyright (c) 2014, Vladimir Kharlampidi.

URIjs 1.14.1 http://medialize.github.io/URI.js/
Copyright (c) 2011 Rodney Rehm.

VelocityJS.org (1.2.2) https://github.com/julianshapiro/velocity
Copyright (C) 2014 Julian Shapiro.

Intro.js v2.0 https://github.com/usablica/intro.js
Copyright (C) 2013 usabli.ca - A weekend project by Afshin Mehrabani (@afshinmeh).

Tether https://github.com/HubSpot/tether/
Copyright © 2014-2016 HubSpot.

Drop https://github.com/HubSpot/drop
Copyright © 2015 HubSpot.

Chuxel.taco-tricks https://github.com/Chuxel/taco-tricks/tree/master/plugin-windows-package-fix
Copyright (c) Microsoft Corporation.

Verso/CordovaClipboard https://github.com/VersoSolutions/CordovaClipboard
Copyright (c) 2013 VersoSolutions
Copyright (c) 2013 Verso Solutions LLC.

Phonegap-plugin-push https://github.com/phonegap/phonegap-plugin-push
Copyright 2012-2016 Adobe Systems.

Aphrodite
Copyright (c) 2016 Khan Academy
Innehåller verk från https://github.com/garycourt/murmurhash-js, som MIT-licensieras med följande upphovsrätt:
Copyright (c) 2011 Gary Court
.

Serratus-quaggajs
Copyright (c) 2014 Christoph Oberhofer.

Microsoft/monaco-editor v0.8.1
Copyright (c) 2016 Microsoft Corporation.

Toastr
Copyright 2012-2015 John Papa, Hans Fjällemark och Tim Ferrell
Med ensamrätt.

React-Redux
MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2015–nutid Dan Abramov
.

REDUX
MIT-licensen (MIT)
Copyright (c) 2015–nutid Dan Abramov
.

Xregexp
Copyright (c) 2007-2017 Steven Levithan http://xregexp.com/

Reselect
Copyright (c) 2015-2016 Reselect Contributors.

Microsoft Teams JS Library
Copyright (c) Microsoft Corporation
Med ensamrätt.

Fastclick
Copyright (c) 2014 The Financial Times Ltd.

MIT-licensen (MIT)

Härmed beviljas alla personer som förvärvar ett exemplar av denna programvara och medföljande dokumentationsfiler (”Programvaran”), tillstånd, utan kostnad, att hantera Programvaran utan restriktioner, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, sammanslå, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av Programvaran, samt tillåta personer till vilka Programvaran erbjuds att göra detsamma, i enlighet med följande villkor: Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande måste tas med i alla exemplar eller betydande delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER STÄLLAS TILL SVARS FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.


Pikaday https://github.com/dbushell/Pikaday
Copyright (c) 2014 David Bushell BSD & MIT-licensen.

MIT-licensen (MIT)

Copyright (c) 2014 David Bushell.

Härmed beviljas alla personer som förvärvar ett exemplar av denna programvara och medföljande dokumentationsfiler (”Programvaran”), tillstånd, utan kostnad, att hantera Programvaran utan restriktioner, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, sammanslå, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av Programvaran, samt tillåta personer till vilka Programvaran erbjuds att göra detsamma, i enlighet med följande villkor: Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande måste tas med i alla exemplar eller betydande delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER STÄLLAS TILL SVARS FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.

BSD-licensen

Copyright (c) 2014 David Bushell.

Med ensamrätt.

Vidaredistribution och användning av källformer och binära former, med eller utan ändringar, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls tillsammans med distributionen.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH DERAS MEDARBETARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSPRINCIP, AVSEENDE AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


crypto-js https://code.google.com/p/crypto-js/wiki/License
(c) 2009-2013 by Jeff Mott. Med ensamrätt.

BSD 3-klausulen New or Revised License

Vidaredistribution och användning av källformer och binära former, med eller utan ändringar, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning.
 • Vidaredistributioner i binärt format måste reproducera ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning i dokumentationen eller annat material som tillhandahålls i distributionen.
 • Varken namnet CryptoJS eller namnen på dess upphovsmän får användas för att göra reklam för eller marknadsföra produkter som härleds från denna programvara utan särskilt föregående skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH UPPHOVSMÄNNEN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSPRINCIP, AVSEENDE AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


Objective-zip https://github.com/gianlucabertani/Objective-Zip
Copyright (c) 2009-2012, Flying Dolphin Studio Med ensamrätt.

BSD 3-klausulen ”New” or ”Revised” License

Vidaredistribution och användning av källformer och binära former, med eller utan ändringar, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls tillsammans med distributionen.
 • Varken namnet Flying Dolphin Studio eller namnen på dess upphovsmän får användas för att göra reklam för eller marknadsföra produkter som härleds från denna programvara utan särskilt föregående skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSPRINCIP, AVSEENDE AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


GCDWebServer https://github.com/swisspol/GCDWebServer.git
Copyright (c) 2012-2014, Pierre-Olivier Latour. Med ensamrätt.

BSD 3-klausulen ”New” or ”Revised” License

Vidaredistribution och användning av källformer och binära former, med eller utan ändringar, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls tillsammans med distributionen.
 • Namnet Pierre-Olivier Latour får inte användas för att göra reklam för eller marknadsföra produkter som härleds från denna programvara utan särskilt föregående skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. PIERRE-OLIVIER LATOUR ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER EXTRAORDINÄRA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER AVBROTT I VERKSAMHETEN), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSPRINCIP, OAKTAT AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DENNE INFORMERATS OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


För React-programvara>
Copyright (c) 2013–nutid, Facebook, Inc.
Med ensamrätt.

Immutable
Copyright (c) 2014-2015, Facebook, Inc. Med ensamrätt.

BSD-3-licens

Vidaredistribution och användning av källformer och binära former, med eller utan ändringar, tillåts under förutsättning att följande villkor uppfylls:

 • Vidaredistributioner av källkoden måste behålla ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste reproducera ovanstående upphovsrättsmeddelande, denna lista över villkor och följande friskrivning i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls tillsammans med distributionen.
 • Varken namnet Facebook eller namnen på dess upphovsmän får användas för att göra reklam för eller marknadsföra produkter som härleds från denna programvara utan särskilt föregående skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH UPPHOVSMÄNNEN ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA OCH DERAS MEDARBETARE KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, OFÖRUTSEDDA ELLER SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER LIKNANDE SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, INFÖRSKAFFANDE AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER -TJÄNSTER, UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA, UTEBLIVEN VINST ELLER DRIFTAVBROTT), OAVSETT ORSAK OCH ANSVARSPRINCIP, AVSEENDE AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER UTOMOBLIGATORISKT SKADESTÅND (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DE HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDAN SKADA KAN UPPSTÅ.


isaacs/sax-js
Copyright (c) Isaac Z. Schlueter och bidragande.

ISC-licensen

Tillstånd att använda, kopiera, ändra och/eller distribuera denna programvara, oavsett syfte och mot avgift eller kostnadsfritt, beviljas härmed under förutsättning att ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande visas i alla exemplar.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UPPHOVSMANNEN FRISKRIVER SIG FRÅN ALLA GARANTIER AVSEENDE DEN HÄR PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UPPHOVSMANNEN ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR EVENTUELLA EXTRAORDINÄRA, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV UTEBLIVEN ANVÄNDNING, FÖRLUST AV DATA ELLER UTEBLIVEN VINST, VARE SIG DESSA ÅBEROPAR SIG PÅ KONTRAKT, VÅRDSLÖSHET ELLER ANNAN SKADEGÖRANDE HANDLING SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR KOPPLING TILL PROGRAMVARANS ANVÄNDNING ELLER PRESTATION.

====

`String.fromCodePoint` av Mathias Bynens används enligt villkoren i MIT-licensen, enligt följande:

Copyright Mathias Bynens <https://mathiasbynens.be/>

Härmed beviljas alla personer som förvärvar ett exemplar av denna programvara och medföljande dokumentationsfiler (”Programvaran”), tillstånd, utan kostnad, att hantera Programvaran utan restriktioner, inklusive, utan begränsning, rätten att använda, kopiera, ändra, sammanslå, publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja exemplar av Programvaran, samt tillåta personer till vilka Programvaran erbjuds att göra detsamma, i enlighet med följande villkor:

Ovanstående upphovsrättsmeddelande och detta tillståndsmeddelande måste tas med i alla exemplar eller betydande delar av Programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK”, UTAN NÅGRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. UPPHOVSMÄNNEN ELLER UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER STÄLLAS TILL SVARS FÖR EVENTUELLA ANSPRÅK, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARE SIG VID ANVÄNDNING ENLIGT KONTRAKT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING ELLER ANNAN HANTERING AV PROGRAMVARAN.