Prissättning för Power Apps

Granska standardprenumerationsavtal, kostnader och tillgänglighet för att börja köra affärsappar.

Abonnemang per app

(Kör en app per användare)

43,70 kr

per användare/app/månad

Bäst för företag som vill licensiera varje användare för att köra en app åt gången, med flexibilitet att stacka licenser för varje ytterligare app.

Finns att köpa nu med kreditkort

Abonnemang per användare

(Kör obegränsade appar per användare)

174,70 kr

per användare/månad

Bäst för företag som vill ha en licens för varenda användare, oavsett hur många appar de behöver köra.

Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

Har du frågor om pris- och inköpsalternativ för ditt företag?

Utforska Power Apps-prenumerationsavtal

Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$20 användare/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar 1 app eller 1 portal Obegränsat1
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet2 250 MB databaskapacitet2
400 MB filkapacitet2 2 GB filkapacitet2
Kör arbetsflöden Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)3
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad1, 2
Abonnemang per användare
$20 användare/månad1
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar
1 app eller 1 portal Obegränsat1
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service
50 MB databaskapacitet2 250 MB databaskapacitet2
400 MB filkapacitet2 2 GB filkapacitet2
Kör arbetsflöden
Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)3
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden

1 Inom tjänstbegränsningar. Läs mer om begränsningar.

2 Berättiganden till Dataverse databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

3 Utlöser flöden inom appens kontext.

Utforska Power Apps-tillägg

Portaler

Inloggningskapacitet (autentiserade användare)

Startar vid

1.747,40 kr

per månad för 100 inloggningssessioner4

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

Power Apps-tillägg
Nivåer Bäst för företag som behöver minst: Pris/enhet/månad Minimikrav på enheter
Nivå 1 100+ inloggningar/månad 1.747,40 kr/enhet/månad 1 enhet
Nivå 2 1 000+ inloggningar/månad 873,70 kr/enhet/månad 10 enheter
Nivå 3 5 000+ inloggningar/månad 611,60 kr/enhet/månad 50 enheter
Nivå 4 (tidsbegränsat erbjudande5) 25 000+ inloggningar/månad 279,60 kr/enhet/månad 250 enheter
Nivå 5 (tidsbegränsat erbjudande5) 100 000+ inloggningar/månad 104,80 kr/enhet/månad 1 000 enheter
Power Apps-tillägg

Nivå 1

Bäst för företag som behöver minst: 100+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 1.747,40 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter 1 enhet

Nivå 2

Bäst för företag som behöver minst: 1 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 873,70 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter 10 enheter

Nivå 3

Bäst för företag som behöver minst: 5 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 611,60 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter 50 enheter

Nivå 4 (tidsbegränsat erbjudande5)

Bäst för företag som behöver minst: 25 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 279,60 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter 250 enheter

Nivå 5 (tidsbegränsat erbjudande5)

Bäst för företag som behöver minst: 100 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 104,80 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter 1 000 enheter

Portaler

Sidvisningskapacitet (ej autentiserade användare)

873,70 kr

per månad för 100 000 sidvisningar

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad6

Införliva AI i dina appar.

4 En inloggning ger en extern autentiserad användare åtkomst till en enskild Power Apps-portal i upp till 24 timmar. Flera inloggningar under 24-timmarsperioden räknas endast som en faktureringsbar inloggning. Interna användare kan licensieras antingen med Power Apps per app eller abonnemang per användare, eller med en kvalificerande Dynamics 365-prenumeration. Mängdrabatt finns. Se vanliga frågor och svar om licensiering eller kontakta din Microsoft-representant för mer information.

5 Under en begränsad tid är nivå 4 och nivå 5 tillgängliga för tillägget för Power Apps-portalens inloggningskapacitet från den 1 juni 2021 till den 31 december 2021 via kanalerna volymlicensiering (VL) och molnbaserad lösningsleverantör (CSP). Kunder måste köpa de minsta enhetskvantiteterna som krävs enligt tillämpligt avtal för att få det tidsbegränsade erbjudandepriset. Kontakta din Microsoft-representant för att få mer information.

6 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå. Utforska Kalkylator för AI Builder för att beräkna kostnaderna.

Fler resurser

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utforska Power Apps kostnadsfritt