Prissättning för Power Apps

Granska standardprenumerationsavtal, kostnader och tillgänglighet för att börja köra affärsappar.

Prenumerationsplaner

Bäst för företag som vill ha förutsägbar användarbaserad licensiering, med flexibilitet att licensiera användare att köra en app åt gången eller köra obegränsade appar.

Abonnemang per app

Abonnemang per användare

43,70 kr

per användare/app/månad

Kör en app eller en portal per användare, stacka licenser för åtkomst till varje ytterligare när behoven ändras.

Abonnemang per användare

174,70 kr

per användare/månad

Kör obegränsade appar och portaler per användare för en fast månadsavgift.

  • Omfattar 500 AI Builder tjänstkrediter per månad.1
  • Finns att köpa med kreditkort.
  • 40 % rabatt till berättigade kunder som har över 2 000 licenses.3 Kontakta din säljare för information.

Betala per användning-abonnemang

Bäst för företag som vill ha flexibilitet att bara betala när en användare kör en app under en månadsperiod.

Abonnemang per app

87,37 kr

per aktiv användare/app/månad2

Använd ett Azure-abonnemang för att betala per användare baserat på antal unika appar eller portaler som en användare kör varje månad.

Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Du får 250 AI Builder tjänstkrediter per månad för varje Power Apps per app-abonnemangslicens och 500 AI Builder tjänstkrediter per månad för varje Power Apps per användar-abonnemangslicens upp till totalt 1 miljon tjänstkrediter. Du kan köpa ytterligare AI Builder tjänstkrediter för 500 USD per enhet/månad. Läs dokumentation för mer information om att hantera AI Builder kapacitets- och tjänstkreditallokering.

2 Power Apps per app Betala per användning-abonnemang omfattar autentiserade användare av interna appar och portaler. Se dokumentation för specifik information om hur månadsanvändningen beräknas.

3 40 % rabatt vid över 2 000 Power Apps per användare-licenser för kommersiella kunder och kunder o offentliga sektorn genom kanaler för volymlicensiering (VL) eller molnbaserad lösningsleverantör (CSP).

Kom igång med Power Apps – kostnadsfritt

Utforska Power Apps-prenumerationsavtal

Prissättning för Power Apps
Prenumerationsplaner Betala per användning-abonnemang
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$20 användare/månad
Abonnemang per app
$10 per aktiv användare/app/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar4 1 app eller 1 portal Obegränsat En app eller en portal5
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Anslut till dina data via lokala anslutninsgprogram och gateway Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet6 250 MB databaskapacitet6 1 GB databaskapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
400 MB filkapacitet6 2 GB filkapacitet6 1 GB filkapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
Arbetsflöden för ledningen Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)8
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Prissättning för Power Apps
Prenumerationsplaner Betala per användning-abonnemang
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$20 användare/månad
Abonnemang per app
$10 per aktiv användare/app/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar4
1 app eller 1 portal Obegränsat En app eller en portal5
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service
50 MB databaskapacitet6 250 MB databaskapacitet6 1 GB databaskapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
400 MB filkapacitet6 2 GB filkapacitet6 1 GB filkapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
Arbetsflöden för ledningen
Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)8
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden

4 Inom tjänstgränser. Läs mer om Power Platform-förfrågningar och andra gränser.

5 Power Apps per app Betala per användning-abonnemang omfattar autentiserade användare av interna appar och portaler. Se dokumentation för specifik information om hur månadsanvändningen beräknas.

6 Berättiganden till Dataverse databaskapacitet och filkapacitet för abonnemang samlas på klientorganisationsnivå.

7 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet tillämpas på respektive miljö med aktiverad Betala per användning-fakturering och beviljas inte alla månadsanvändare. Förbrukning av Dataverse-kapacitet utöver månadsberättigandet eller omfattning för Power Platform-förfrågan i miljön faktureras också till Azure-abonnemanget. Läs mer.

8 Utlöser flöden inom appens kontext.

Utforska Power Apps-tillägg

Portaler

Inloggningskapacitet (autentiserade användare)

Startar vid

1.747,40 kr

per månad för 100 inloggningssessioner9

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

Power Apps-tillägg
Nivåer Bäst för företag som behöver minst: Pris/enhet/månad Minimikrav på enheter8
Nivå 1 100+ inloggningar/månad 1.747,40 kr/enhet/månad 1 enhet
Nivå 2 1 000+ inloggningar/månad 873,70 kr/enhet/månad 10 enheter
Nivå 3 5 000+ inloggningar/månad 611,60 kr/enhet/månad 50 enheter
Nivå 4 (Tidsbegränsat erbjudande10) 25 000+ inloggningar/månad 279,60 kr/enhet/månad 250 enheter
Nivå 5 (Tidsbegränsat erbjudande10) 100 000+ inloggningar/månad 104,80 kr/enhet/månad 1 000 enheter
Power Apps-tillägg

Nivå 1

Bäst för företag som behöver minst: 100+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 1.747,40 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter8 1 enhet

Nivå 2

Bäst för företag som behöver minst: 1 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 873,70 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter8 10 enheter

Nivå 3

Bäst för företag som behöver minst: 5 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 611,60 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter8 50 enheter

Nivå 4 (Tidsbegränsat erbjudande10)

Bäst för företag som behöver minst: 25 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 279,60 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter8 250 enheter

Nivå 5 (Tidsbegränsat erbjudande10)

Bäst för företag som behöver minst: 100 000+ inloggningar/månad
Pris/enhet/månad 104,80 kr/enhet/månad
Minimikrav på enheter8 1 000 enheter

Portaler

Sidvisningskapacitet (ej autentiserade användare)

873,70 kr

per månad för 100 000 sidvisningar

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

AI Builder

4.368,50 kr

per enhet/månad11

Införliva AI i dina appar.

9 En inloggning ger en extern autentiserad användare åtkomst till en enskild Power Apps-portal i upp till 24 timmar. Flera inloggningar under 24-timmarsperioden räknas endast som en faktureringsbar inloggning. Interna användare kan licensieras antingen med Power Apps per app eller abonnemang per användare, eller med en berättigande Dynamics 365-prenumeration. Mängdrabatt finns. Se vanliga frågor och svar om licensiering eller kontakta din Microsoft-representant för mer information.

10 Under en begränsad tid är nivå 4 och nivå 5 tillgängliga för tillägget för Power Apps-portalens inloggningskapacitet från den 1 juni 2021 till den 31 juli 2022 via kanalerna volymlicensiering (VL) och molnbaserad lösningsleverantör (CSP). Kunder måste köpa de minsta enhetskvantiteter som krävs enligt tillämpligt avtal för att få det tidsbegränsade erbjudandepriset. Kontakta din Microsoft-representant för mer information.

11 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter sammanställda på klientorganisationsnivå. Ta hjälp av Kalkylator för AI Builder för att beräkna kostnaderna.

Fler resurser

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utforska Power Apps kostnadsfritt