Skip to main content

Prissättning för Power Apps

Kör enskilda appar

Bäst för företag som vill licensiera varenda användare för att köra en enda app, med flexibilitet att stacka licenser för varje ytterligare app.

Kör enskilda appar $10

per användare/app/månad1, 2

Kör obegränsade appar

Bäst för företag som vill ha en licens för varenda användare, oavsett hur många appar de behöver köra.

Kör obegränsade appar $40.00

per användare/månad1

1Priserna som visas kan vara något högre en det faktiska listpriset. Valuta kan variera beroende på land/region

2Du måste ha åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 med rollerna global administratör och faktureringsadministratör för att köpa Power Apps per app-licenser.

Har du frågor om inköp eller krav för olika prenumerationsavtal?

Utforska Power Apps-prenumerationsavtal

Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar Två appar och en portal Obegränsad3
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service 50 MB databaskapacitet4 250 MB databaskapacitet4
400 MB filkapacitet4 2 GB filkapacitet4
Kör arbetsflöden Power -användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)5
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Prissättning för Power Apps
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad1, 2
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad1
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar
Två appar och en portal Obegränsad3
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service
50 MB databaskapacitet4 250 MB databaskapacitet4
400 MB filkapacitet4 2 GB filkapacitet4
Kör arbetsflöden
Power -användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)5
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden

3 Inom tjänstbegränsningar. Läs mer här: https://aka.ms/platformlimits.

4 Berättiganden till Common Data Service-databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

5 Utlöser flöden inom appens kontext.

Utforska Power Apps-tillägg

Portaler

Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler.

Inloggningskapacitet
(autentiserade användare)

Från

Inloggningskapacitet
(autentiserade användare)
$200.00

per månad för 100 inloggningssessioner per dag6

Sidvisningskapacitet
(ej autentiserade användare)

Sidvisningskapacitet
(ej autentiserade användare)
$100.00

per månad för 100 000 sidvisningar

AI Builder

Införliva AI i dina appar.

AI Builder $500.00

per enhet/månad7

6En inloggning ger en extern autentiserad användare åtkomst till en enskild portal i upp till 24 timmar. Flera inloggningar under 24-timmarsperioden räknas endast som en faktureringsbar inloggning. Interna användare kan licensieras antingen med ett Power Apps-abonnemang per app eller per användare, eller med en kvalificerande Dynamics 365-prenumeration. Mängdrabatt finns. Se vanliga frågor och svar om licensiering eller din Microsoft-representant för mer information.

7Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket om 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå. Utforska Kalkylator för AI Builder för att beräkna kostnaderna.

Fler resurser

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utforska Power Apps Community-prenumerationsavtal