Prissättning för Power Apps

Granska standardprenumerationsavtal, kostnader och tillgänglighet för att börja köra affärsappar.

Prenumerationsplaner

Bäst för företag som vill ha förutsägbar användarbaserad licensiering, med flexibilitet att licensiera användare att köra en app åt gången eller köra obegränsade appar.

Abonnemang per app

50,20 kr

per användare/app/månad

Kör en app eller en portal per användare, stacka licenser för åtkomst till varje ytterligare när behoven ändras.

Abonnemang per användare

200,90 kr

per användare/månad

Kör obegränsade appar och portaler per användare för en fast månadsavgift.

  • Omfattar 500 AI Builder tjänstkrediter per månad.1
  • Finns att köpa med kreditkort.
  • 40 % rabatt till berättigade kunder som har över 2 000 licenses.3 Kontakta din säljare för information.

Betala per användning-abonnemang

Bäst för företag som vill ha flexibilitet att bara betala när en användare kör en app under en månadsperiod.

Abonnemang per app

100,50 kr

per aktiv användare/app/månad2

Använd ett Azure-abonnemang för att betala per användare baserat på antal unika appar som en användare kör varje månad.

Priser som visas är endast avsedda för marknadsföringsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

1 Du får 250 AI Builder tjänstkrediter per månad för varje Power Apps per app-abonnemangslicens och 500 AI Builder tjänstkrediter per månad för varje Power Apps per användar-abonnemangslicens upp till totalt 1 miljon tjänstkrediter. Du kan köpa ytterligare AI Builder tjänstkrediter för 500 USD per enhet/månad. Läs dokumentation för mer information om att hantera AI Builder kapacitets- och tjänstkreditallokering.

2 Betala per användning-abonnemang för Power Apps per app omfattar autentiserade användare av interna appar. Se dokumentation för specifik information om hur månadsanvändningen beräknas.

3 40 % rabatt vid över 2 000 Power Apps per användare-licenser för kommersiella kunder och kunder o offentliga sektorn genom kanaler för volymlicensiering (VL) eller molnbaserad lösningsleverantör (CSP).

Kom igång med Power Apps – kostnadsfritt

Utforska Power Apps-prenumerationsavtal

Prissättning för Power Apps
Prenumerationsplaner Betala per användning-abonnemang
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$20 användare/månad
Abonnemang per app
$10 per aktiv användare/app/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar4 1 app eller 1 portal Obegränsat 1 app5
Vad ingår?
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Anslut till dina data via lokala anslutninsgprogram och gateway Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Microsoft Dataverse (tidigare Common Data Service) 50 MB databaskapacitet6 250 MB databaskapacitet6 1 GB databaskapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
400 MB filkapacitet6 2 GB filkapacitet6 1 GB filkapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
Arbetsflöden för ledningen Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)8
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Prissättning för Power Apps
Prenumerationsplaner Betala per användning-abonnemang
Abonnemang per app
$5 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$20 användare/månad
Abonnemang per app
$10 per aktiv användare/app/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar4
1 app eller 1 portal Obegränsat 1 app5
Vad ingår?
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använda Common Data Service
50 MB databaskapacitet6 250 MB databaskapacitet6 1 GB databaskapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
400 MB filkapacitet6 2 GB filkapacitet6 1 GB filkapacitet7
(per miljö med Betala per användning aktiverat)
Arbetsflöden för ledningen
Power Automate-användarrättigheter (inklusive premium-anslutningsprogram)8
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden

4 Inom tjänstgränser. Läs mer om Power Platform-förfrågningar och andra gränser.

5 Power Apps betala per användning-prenumerationsavtal per app omfattar autentiserade användare av interna appar. Se dokumentation för specifik information om hur månatlig aktivitet beräknas. Med början 2022-11-01 faktureras kunder som använder Betala per användning för användare som använder portaler mot Power Pages mätare för autentiserade användare, i stället för Power Apps per app-mätare.

6 Berättiganden till Dataverse databaskapacitet och filkapacitet för abonnemang samlas på klientorganisationsnivå.

7 Berättiganden till Dataverse-databaskapacitet och filkapacitet tillämpas på respektive miljö med aktiverad Betala per användning-fakturering och beviljas inte alla månadsanvändare. Förbrukning av Dataverse-kapacitet utöver månadsberättigandet eller omfattning för Power Platform-förfrågan i miljön faktureras också till Azure-abonnemanget. Läs mer.

8 Utlöser flöden inom appens kontext.

Undersöka relaterade Power Platform-produkter och tillägg

Power Pages

Autentiserade användare per webbplats9

2.009,40 kr

för 100 användare/webbplats/månad10

Ge användare åtkomst till lågkodswebbplatser med autentiserad åtkomst.

  • Åtkomst till autentiseringsprovider
  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Inkluderar Dataverse-lagring12
Mängdrabatt för Power Pages
Nivåer Minsta krav Användare/kapacitetspaket Pris/kapacitetspaket
Nivå 1 100 användare 100 2.009,40 kr
Nivå 2 10 000 användare 100 655,30 kr
Nivå 3 100 000 användare 100 436,90 kr
Mängdrabatt för Power Pages

Nivå 1

Minsta krav 100 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 2.009,40 kr

Nivå 2

Minsta krav 10 000 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 655,30 kr

Nivå 3

Minsta krav 100 000 användare
Användare/kapacitetspaket 100
Pris/kapacitetspaket 436,90 kr

Anonyma användare per webbplats9

655,30 kr

för 500 användare/webbplats/månad11

Tillåt användare att bläddra anonymt till lågkodswebbplatser.

  • Inbyggt stöd för nätverk för innehållsleverans
  • Inkluderar Dataverse-lagring13
Mängdrabatt för Power Pages
Nivåer Minsta krav Användare/kapacitetspaket Pris/kapacitetspaket
Nivå 1 500 användare 500 655,30 kr
Nivå 2 10 000 användare 500 327,60 kr
Nivå 3 100 000 användare 500 218,40 kr
Mängdrabatt för Power Pages

Nivå 1

Minsta krav 500 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 655,30 kr

Nivå 2

Minsta krav 10 000 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 327,60 kr

Nivå 3

Minsta krav 100 000 användare
Användare/kapacitetspaket 500
Pris/kapacitetspaket 218,40 kr

AI Builder

AI Builder

5.023,60 kr

per enhet/månad14

Införliva AI i dina appar.

Priser som visas är endast avsedda för informationsändamål och kanske inte återspeglar det faktiska listpriset på grund av skillnader mellan olika valutor, länder och regioner. Det faktiska priset visas i kassan.

9 Kräver åtkomst till administrationscentret för Microsoft 365 med roll som global administratör eller faktureringsadministratör.

10 Prenumerationsavtal för autentiserade användare per webbplats säljs i kapacitetspaket om 100 och tilldelas på miljönivå. Med kapacitet för autentiserade användare får du tillgång till en Power Pages-webbplats under en kalendermånad. Användare som behöver ha tillgång till flera Power Pages-webbplatser måste ha ytterligare kapacitet för autentiserade användare. Läs mer.

11 Prenumerationsavtal för anonyma användare per webbplats säljs i kapacitetspaket om 500 och tilldelas på miljönivå. Med kapacitet för anonyma användare får du möjlighet att bläddra på en Power Pages-webbplats under en kalendermånad. Användare som behöver bläddra på flera Power Pages-webbplatser måste ha ytterligare kapacitet för anonyma användare. Läs mer.

12 Varje prenumerationsavtal med kapacitetspaket för autentiserade Power Pages-användare per webbplats får 2 GB databaskapacitet och 16 GB filkapacitet som avräknas mot din klientorganisation. Mer information finns i dokumentation.

13 Varje prenumerationsavtal med kapacitetspaket för anonyma Power Pages-användare per webbplats får 0,5 GB databaskapacitet och 4 GB filkapacitet som avräknas mot din klientorganisation. Mer information finns i dokumentation.

14 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket med 1 miljon tjänstkrediter sammanställda på klientorganisationsnivå. Ta hjälp av AI Builder-kalkylatorn för att beräkna kostnaderna.

Fler resurser

Läs licensguiden

Se vanliga frågor om licensiering

Utforska Power Apps kostnadsfritt