Skip to main content

Hitta rätt Power Apps-prenumeration för dig.

Kör enskilda appar

Kör enskilda appar $10

användare/app/månad

Låt enskilda användare köra appar för ett enskilt företagsscenario baserat på de fullständiga funktionerna i Power Apps.

Kör obegränsade appar

Kör obegränsade appar $40.00

användare/månad

Ge användarna möjlighet att köra obegränsade appar baserat på de fullständiga funktionerna i Power Apps.

Lär dig skapa appar med det kostnadsfria Community-prenumeration för Power Apps.

Kom igång redan nu

Granska abonnemang, tillägg och priser för att hitta det bästa alternativet för dina affärsbehov.

Power Apps – priser
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar Två appar och en portal Obegränsade appar och portaler1
Se vad som ingår
Anslut till dina data Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Common Data Service
Kapacitet för Common Data Service-databas2 50 MB 250 MB
Kapacitet för Common Data Service-filer2 400 MB 2 GB
Kör arbetsflöden Power Automate-användarrättigheter inklusive premium-anslutningar3
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Få mer gjort med Power Apps-tillägg
Införliva AI i dina appar AI Builder kapacitetstillägg4
Tjänstkrediter för AI Builder $500.00 per enhet/månad4
Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler Portals kapacitetstillägg
Kapacitetstillägg för inloggningar (autentiserade externa användare) Från $200.00/månad för 100 inloggningssessioner per dag5
Kapacitetstillägg för sidvisningar (autentiserade externa användare) $100.00/månad för 100 000 sidvisningar
Power Apps – priser
Abonnemang per app
$10 användare/app/månad
Abonnemang per användare
$40.00 användare/månad
Kör anpassade appar
Skapa och kör anpassade appar
Två appar och en portal Obegränsade appar och portaler1
Se vad som ingår
Anslut till dina data
Använd förbyggda och anpassade anslutningsprogram
Använd lokala anslutningsprogram och gateway
Lagra och hantera data
Skapa och kom åt anpassade entiteter
Använd Common Data Service
Kapacitet för Common Data Service-databas2
50 MB 250 MB
Kapacitet för Common Data Service-filer2
400 MB 2 GB
Kör arbetsflöden
Power Automate-användarrättigheter inklusive premium-anslutningar3
Asynkrona och anpassade realtidsarbetsflöden
Få mer gjort med Power Apps-tillägg
Införliva AI i dina appar
AI Builder kapacitetstillägg4
Tjänstkrediter för AI Builder
$500.00 per enhet/månad4
Ge externa användare åtkomst till anpassade portaler
Portals kapacitetstillägg
Kapacitetstillägg för inloggningar (autentiserade externa användare)
Från $200.00/månad för 100 inloggningssessioner per dag5
Kapacitetstillägg för sidvisningar (autentiserade externa användare)
$100.00/månad för 100 000 sidvisningar

1 Inom tjänstbegränsningar. Läs mer här: https://aka.ms/platformlimits.

2 Berättiganden till Common Data Service-databaskapacitet och filkapacitet samlas på klientorganisationsnivå.

3 Utlöser flöden inom appens kontext.

4 Varje AI Builder-tilläggsenhet är ett paket om 1 miljon tjänstkrediter samlade på klientorganisationsnivå.

5 En inloggning ger en extern autentiserad användare åtkomst till en enskild Power Apps-portal i upp till 24 timmar. Flera inloggningar under 24-timmarsperioden räknas som 1 faktureringsbar inloggning. Interna användare kan licensieras antingen med Power Apps per app eller per användarplan eller med en kvalificerande Dynamics 365-prenumeration. Mängdrabatt finns. Kontakta din Microsoft-representant för mer information.

Fler resurser

Ladda ned licensieringsguiden och få mer detaljerad information.

Utforska svaren på vanliga frågor.