Skip to main content

Välj rätt abonnemang för teamet

Jämför funktioner och priser för att hitta det bästa alternativet för dina affärsbehov.

PowerApps för
Office 365

Ingår

i utvalda Office 365-abonnemang

 • Utöka funktionerna i Office 365 (SharePoint Online, Teams, Excel med mera)
 • Skapa och kör appar för arbetsytor läs mer
 • Skapa automatiserade arbetsflöden med Microsoft Flow

PowerApps
Abonnemang 1

$7

per användare
per månad

 • Allt som ingår med PowerApps för Office 365
 • Skapa och kör appar för arbetsytor som ansluter till en stor mängd datakällor med premium-anslutningsappar
 • Skapa och kör appar för arbetsytor som har skapats i Common Data Service för appar
 • Använd verifieringslogik och affärsregler för appar för arbetsytor på serversidan som skapats med Common Data Service för appar

PowerApps
Abonnemang 2

$40

per användare
per månad

 • Allt som ingår med PowerApps, abonnemang 1
 • Skapa och kör modelldrivna appar läs mer
 • Använd affärsprocessflöden för att modellera flerstegsprocesser
 • Skapa och hantera instanser av Common Data Service för appar
 • Använd och skapa entiteter i Common Data Service för appar som inkluderar kodtillägg och arbetsflöden i realtid
 • Administration av miljöer och användarprinciper i företagsnivå

PowerApps för
Dynamics 365

Ingår

i utvalda appar och
Dynamics 365-abonnemang

 • Allt som ingår med PowerApps, abonnemang 2
 • Utöka Dynamics 365 eller skapa modelldrivna appar och appar för arbetsytor med fullständiga funktioner i PowerApps-abonnemang 2
 • Få åtkomst till begränsade entiteter och API:er i Access Dynamics 365 läs mer
Lär dig och utveckla dina färdigheter i PowerApps med hjälp av vårt kostnadsfria Community-prenumerationsavtal. Läs mer

Det är detaljerna som gör det

PowerApps för
Office 365

Logga in

PowerApps – abonnemang 1

$7 användare/månad

Kostnadsfri utvärderingsversion

PowerApps – abonnemang 2

$40 användare/månad

Kostnadsfri utvärderingsversion

Dynamics 365

Abonnemang och appar för företag

Logga in

Huvudfunktioner
Skapa, kör och dela appar Obegränsat
appar för arbetsytor
Obegränsat
appar för arbetsytor
Obegränsad arbetsyta
och modelldrivna appar
Obegränsad arbetsyta
och modelldrivna appar
Använda Common Data Service för appar  
Skapa och få åtkomst till anpassade entiteter i Common Data Service för appar  
Få åtkomst till begränsade entiteter och API:er i Access Dynamics 365 läs mer      
Administration av miljöer och användarprinciper i företagsnivå    
Plattformskapacitet (sammanräknat för alla klientorganisationer)
Flödeskörningar per månad (per användare)1 2,000 4,500 15,000 15,000
Anslutningsmöjlighet
Anslut till Office 365-data
Anslut till molnbaserade tjänster som
Dropbox Twitter RSS OneDrive Slack GitHub Facebook
Använd premium-anslutningsappar som
Salesforce Mandrill MailChimp Azure Service Bus UserVoice
 
Få tillgång till lokala data med en lokal gateway 2
Skapa anpassade anslutningsappar för att ansluta till dina egna system (per användare) 3 1 Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Skapa och kör appar
Skapa appar för arbetsytor Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Skapa modelldrivna appar     Obegränsat Obegränsat
Kör appar i en webbläsare eller PowerApps Mobile för iOS och Android
Kör appar för arbetsytor i samband med Office 365
Kör modelldrivna appar i samband med Dynamics 365 och Common Data Service för appar     Obegränsat Obegränsat
Köra appar offline Grundläggande för
 appar för arbetsytor Grundläggande för
 appar för arbetsytor Grundläggande för
 appar för arbetsytor Grundläggande för
 appar för arbetsytor
Dela appar enkelt med din organisation med hjälp av AppSource
Microsoft Flow
Automatiska arbetsflöden Innehåller Flow
för Office 365
Innehåller Flow
Abonnemang 1
Innehåller Flow
Abonnemang 2
Innehåller Flow
Abonnemang 2
Åtkomst till entiteter med komplex affärslogik 
(kodtillägg och arbetsflöden i realtid)    
Använda affärsprocessmodellering i dina appar    
Common Data Service för Appar
Skapa och kör appar för arbetsytor med Common Data Service för appar  
Skapa och kör modelldrivna appar med Common Data Service för appar    
Modellera dina data i Common Data Service för appar    
Skapa databaser Common Data Service för appar (per användare)     2 2
Skapa och använd entiteter med affärsregler och asynkrona arbetsflöden  
Skapa och använd entiteter med arbetsflöden i realtid    
Skapa och använda entiteter med kodtillägg    
Åtkomst till begränsade Dynamics 365-entiteter     Skrivskyddad Skapa, läs, uppdatera och ta bort 4
Åtkomst till API:er för Dynamics 365-app       5
Hantering
Skapa miljöer för att distribuera appar, flöden och databas (per användare) 1     2 2
Samarbeta med kollegor om appar Obegränsat Obegränsat Obegränsat Obegränsat
Stödjer dataprinicper etablerade av Office 365-administratören
Etablera företagsprinciper när det gäller användningen av olika anslutningar och appar    

1Sammanräknat för alla klientorganisationer.

2Lokala anslutningar är inte tillgängliga för Office 365 Business, Office 365 Enterprise E1 eller Office 365 F1 SKU:er.

3Anpassade API:er är inte tillgängliga för Office 365 Business, Office 365 Enterprise E1 eller Office 365 F1 SKU:er.

4 Entiteter är begränsade baserat på Dynamics 365-applicensiering och abonnemangstyp.

5 API:er för Dynamics 365 går endast att komma åt av den licensierade appanvändaren.

Vanliga frågor och svar

Vilka Microsoft Office 365-abonnemang innehåller PowerApps?

sidan med översikten över PowerApps-licenser finns en lista med Office 365-abonnemang som omfattar PowerApps-funktioner.

Vilka Microsoft Dynamics 365-appar och -abonnemang innehåller PowerApps?

sidan med översikten över PowerApps-licenser finns en lista med appar och abonnemang för Dynamics 365 som omfattar PowerApps-funktioner.

Kan jag ansluta till Microsoft Dynamics for Finance and Operations?

Ja, du kan använda Dynamics 365 for Finance and Operations-anslutningsappar för att skapa appar för arbetsytor med dessa data.

Hur lång tid sträcker sig den kostnadsfria utvärderingsversionen?

Kostnadsfria utvärderingsversioner gäller i 30 dagar.

Finns det ett abonnemang för utvecklare?

Ja, vi har ett kostnadsfritt Community-prenumerationsavtal som hjälper dig att utveckla dina färdigheter i PowerApps, Microsoft Flow och Common Data Service. Läs mer

Vad händer när jag använder all datalagring, fillagring och flödeskörningar som ingår i mina licenser per användare?

Du kan köpa ytterligare datalagring, fillagring och flödeskörningar. Mer information finns på översiktssidan om PowerApps-licensiering.

Var hittar jag mer information om priser?

På vår prisinformationssida hittar du frågor och svar på vanliga frågor.

Vem kan köpa PowerApps, abonnemang 1 eller abonnemang 2?

Alla kunder kan registrera sig för en kostnadsfri utvärderingsversion. Office 365-administratörer kan köpa PowerApps-abonnemang för sina team eller sin organisation. Kontakta din Office 365-administratör när du är redo att köpa.

Måste alla mina användare ha licens för samma PowerApps-abonnemang eller kan jag blanda abonnemang?

Du kan kombinera PowerApps-licenser och licenser som omfattar PowerApps-funktioner som du vill mellan användarna i organisationen. Om det till exempel är 100 användare i organisationen kan 50 ha licens för Office 365, 20 för Dynamics-abonnemang, 25 för PowerApps (abonnemang 1) och 5 för PowerApps (abonnemang 2). Jämför funktionerna i varje abonnemang och välj den kombination som passar ditt team eller din organisation bäst.