Osoba používající tablet, pravděpodobně kvůli použití softwaru pro vytváření aplikací

Jak software pro vytváření aplikací pomáhá vašemu podnikání

Software pro vytváření aplikací může používat každý. Díky novým řešením pro vývoj aplikací bez kódus malým množstvím napsaného kódu mají podnikoví uživatelé možnost rychle řešit problémy na pracovišti.


Vytváření vlastních aplikací je jednodušší, než si myslíte

Kdokoli může vytvářet aplikace v profesionální kvalitě, které podporují flexibilitu a produktivitu při podnikání. Mezi příklady patří scénáře, kdy zaměstnanci oddělení lidských zdrojů chtějí automatizovat pracovní postup zpracování žádostí o dovolenou, obchodní manažeři potřebují shromažďovat a vizualizovat data kanálu v grafickém řídicím panelu, vedoucí závodu chtějí vytvořit aplikaci pro hledání kolegů nebo učitelé chtějí ukládat informace o úrovních znalostí studentů.

Software pro vytváření aplikací, který je nedílnou součástí digitální transformace na jakémkoli pracovišti, je součástí hnutí, kdy amatérští vývojáři vytvářejí aplikace, které potřebují k řešení konkrétních obchodních problémů. Vývoj s minimálním psaním kódu nevyžaduje tradiční ruční kódování, protože místo programování využívá grafické uživatelské rozhraní. Můžete například nakreslit vývojový diagram a k vytvoření kódu dojde na pozadí.

Díky přístupu k pokročilým funkcím, jako jsou předem připravené komponenty umělé inteligence, mohou firemní uživatelé vytvářet aplikace na profesionální úrovni, které byly dříve výsadní doménou vývojářů IT. Software pro vytváření aplikací také nabízí možnosti rychlé instalace a nasazení. Díky předinstalovaným šablonám a početným jednoduchým datovým konektorům je vývoj aplikací záležitostí jednoduchého přetahování myší.


Proč vytvářet podnikové aplikace?

Aplikace pro budování vlastního podniku představují inteligentní způsob tvorby řešení šitých na míru pro vaše podnikání, která fungují přesně podle vašich potřeb. Vytváření vlastních aplikací může vašemu podnikání pomoci urychlit digitální transformaci, osvojit si digitální technologie a dělat věci efektivněji.

Obecně platí, že podnikové aplikace s malým množstvím napsaného kódu fungují nejlépe, když obchodní uživatel nebo oddělení pociťují, že jim něco chybí, ale žádné existující řešení tuto mezeru nepokrývá. Jelikož vaši firemní uživatelé nejlépe znají tyto jedinečné problémy, mají také nejlepší nápady na jejich nápravu.

Mezi běžné důvody, proč civilní vývojáři vytvářejí podnikové aplikace, patří:

 • Spravujte data, shromažďujte data v reálném čase nebo data spojujte.
 • Pomozte přetíženým zaměstnancům IT oddělení držet krok s požadavky na vývoj.
 • Automatizujte manuální procesy správy.
 • Organizujte události.
 • Spravujte pracovní plány zaměstnanců.
 • Umožněte pracovníkům prvního kontaktu, aby mohli přistupovat k podnikovým systémům a datům.
 • Sledujte prodejní zásoby.
 • Zjednodušte zaškolení zaměstnanců.
 • Přidejte nové funkce ke stávajícím řešením.
 • Vylepšete marketingový obsah.
 • Generujte a spravujte prodejní faktury.
 • Plánujte dodávky.
 • Zlepšete správu firemního vozového parku.

Jak tyto příklady naznačují, obchodní procesy, které jsou strukturované a konzistentní, se dobře hodí k automatizaci v podnikových aplikacích s malým množstvím napsaného kódu. Patří mezi ně aplikace řízené daty, kde uživatelé vyplňují formuláře, nebo aplikace, která automatizuje běžné obchodní procesy.

Naopak složité aplikace, které mají mnoho různých funkcí s více rozhraními API z externích entit, nejsou vhodnou volbou při vytváření aplikací s minimálním množstvím napsaného kódu.


Obchodní výhody používání softwaru pro vytváření aplikací

Vytváření vlastních aplikací umožňuje podniku chytrý způsob transformace, inovace i možnost vyniknout nad konkurencí. Mezi výhody, které získají podniky budující vlastní řešení pomocí softwaru pro vytváření aplikací, patří:

 • Rozšíření možností zaměstnanců. S nárůstem počtu zaměstnanců, kteří se mohou zapojit do procesu vytváření aplikací, se zvyšuje množství nových podnikových aplikací – a více aplikací znamená více výhod.
 • Zrychlení tvorby aplikací. Tradiční vývoj softwaru je časově náročný. Tradiční IT proces složený z odesílání požadavků, čekání na schválení, navrhování, prototypování, řešení problémů a nasazení může podnikové uživatele odradit od pokusů samostatně řešit obchodní problémy. Když však civilní vývojáři používají software pro vytváření aplikací s minimálním množstvím napsaného kódu, dodávají podnikům potřebná řešení rychle. Vývojové platformy s minimálním množstvím napsaného kódu odstraňují mnoho časově náročných kroků z tradičního vývojového cyklu a nahrazují je intuitivním rozhraním s podporou přetahování.
 • Posílení pružnosti podniku. Když bude stále více podnikových uživatelů rychle vytvářet inovativní digitální aplikace a řešení, může se vaše organizace rychleji přizpůsobit dynamickým tržním podmínkám.
 • Urychlení digitální transformace. Civilní vývojáři, kteří používají software pro vytváření aplikací s minimálním množstvím napsaného kódu, se často zaměřují na automatizaci obchodních procesů. To hraje obrovskou roli při urychlování digitální transformace na pracovištích.
 • Omezení vývoje aplikací bez dohledu. Řešení pro vývoj aplikací s minimálním množstvím napsaného kódu poskytují alternativu k neschválenému vytváření podnikových aplikací, které se v rámci společnosti dá jen obtížně sledovat a může ohrozit zabezpečení dat. U softwaru pro vytváření aplikací se zaměstnanci řídí osvědčenými postupy a vyhýbají se běžným úskalím vývoje.
 • Snižování nákladů na vývoj. Tradiční vývoj softwaru vyžaduje drahé a vysoce kvalifikované zaměstnance. Tyto zdroje se nejlépe používají při vyřizování komplexních firemních požadavků. Civilní vývojáři používají řešení s minimálním množstvím napsaného kódu pro rychlé odstranění běžných problémů pracovního dne při minimálních nákladech. Vnitropodnikový vývoj více aplikací také eliminuje náklady na nákup licencí od dodavatele.

Než začnete, je třeba promyslet několik věcí:

 • Přizpůsobení může být více omezující při práci se softwarem pro vytváření aplikací, než když vytváříte aplikaci tradičním způsobem. Pokud máte mnoho nápadů, které chcete implementovat, nebo doufáte, že jednotlivé funkce zkombinujete jedinečnými způsoby, vývoj aplikací s minimálním množstvím napsaného kódu vás nemusí dovést tak daleko, jak byste chtěli.
 • Nikdy nemyslete na zabezpečení až po tom, co se něco stane. Ověřování aplikace a autorizace funkcí, ke kterým mají uživatelé přístup, je důležitou součástí zabezpečení aplikace. Ujistěte se, že používáte vývojovou platformu s malým množstvím napsaného kódu, která má integrované funkce zabezpečení na úrovni aplikace.

Jak vytvářet aplikace

Každá dobrá aplikace začíná nápadem. Ať už se rozhodnete zapojit vývojáře, který vytvoří vaši aplikaci tradičním způsobem, nebo se rozhodnete použít platformu s minimálním psaním kódu, měli byste před vytvořením aplikace definovat její účel. Možná budete v pokušení přidat do aplikace spoustu funkcí a schopností, ale v jednoduchosti bývá síla. Každá aplikace by měla dělat dobře jednu věc – takže to na začátku nepřehánějte a vyvíjejte postupně.

Při úspěšném vytváření aplikací se držte těchto obecných pokynů:

 • Definujte cílové uživatele své aplikace. Proveďte nejprve průzkum. Zeptejte se svých kolegů, jestli mají stejný problém jako vy, a prozkoumejte jejich nápady na řešení problému.
 • Popište klíčové funkce ve vztahu k tomu, jak pomohou dosáhnout cíle vaší aplikace. Zeptejte se sami sebe, zda lze některé funkce vypustit. Vaším cílem je spustit minimální životaschopný prototyp aplikace pouze s těmi nejdůležitějšími funkcemi.
 • Vytvářejte aplikaci pro zařízení, které mají vaši cíloví uživatelé. Ne všechny aplikace fungují na všech systémech, takže než začnete, rozhodněte se, zda chcete vytvořit aplikaci pro stolní počítač, tablet nebo mobilní telefon.
 • Dejte své aplikaci intuitivní a promyšlený název a vyberte šablonu – přizpůsobitelný, předem připravený rámec aplikace.
 • Určete prostředí pro aplikaci. Vývojáři používají prostředí k nastavení fáze vývoje – mohou vytvářet, upravovat nebo testovat aplikace bez obav z toho, že ji uvidí koncoví uživatelé. Vyberte si prostředí s funkcemi, které podporují rychlé psaní kódu, řešení problémů i spolupráci mezi vývojáři.
 • Vytvořte normy pro pojmenování vstupů aplikací. Implementace standardního přístupu k vytváření názvů pomáhá vývojářům pracovat konzistentním způsobem a ušetří čas, pokud budou muset aplikaci později upravit nebo odstraňovat potíže.
 • Vyberte zdroj dat a rozhodněte, jaká data potřebujete i jak budou uspořádána, zpřístupněna a uložena. Můžete se také připojit k několika různým zdrojům dat. Software pro vytváření aplikací je dodáván s datovou platformou, kterou budete používat k ukládání a modelování podnikových dat.
 • Otestujte aplikaci tak, že s ní budou pracovat její budoucí uživatelé. Požádejte některé členy cílové skupiny, aby aplikaci použili, a vyhodnoťte jejich názory. Uživatelé jsou klíčem k objevování nových způsobů, jak vylepšit, rozšířit nebo upravit to, co jste vytvořili.
 • Nasaďte a postupně vylepšete aplikaci. Naslouchejte zpětné vazbě kolegů a dolaďte své původní nápady.

Když se rozhodnete, že je čas vytvořit si vlastní aplikace, je klíčové vybrat ten správný software. Vaše rozhodování zjednoduší důkladná znalost problémů, které chcete vyřešit – s určitou představou, jak chcete problémy vyřešit a kdo je bude řešit.

Porovnejte různý software a určete, který z nich nabízí ty druhy nástrojů, o kterých si myslíte, že je budete potřebovat. Zvažte řešení odpovídající dovednostem, které váš tým již má nebo by je mohl rychle získat, a zeptejte se sami sebe, která řešení takové potřebné zkušenosti nabízejí. Na trhu je celá řada softwaru pro vytváření aplikací, takže se ujistěte, že investujete do takového, který vám pomůže sestavit plánované aplikace.

Snadno vytvářejte aplikace, které vaše firma potřebuje, pomocí služby Microsoft Power Apps

Umožněte uživatelům vaší společnosti vyvíjet aplikace až 10krát rychleji než tradičními metodami – bez ohledu na to, zda disponujete týmem kvalifikovaných programátorů nebo komunitou civilních vývojářů.