En person som tittar på en mobiltelefon

Vad kännetecknar en bra mobilapp?

I en bra mobilapp kombineras snygg design med funktionalitet och affärsbehov med långsiktiga mål – vilka förbättrar affärsprocesserna och skapar bättre kundrelationer.


Egenskaper hos en bra app

Det används mer mobilappar än någonsin – och konkurrensen på appmarknaden är rekordhög. Över 2,5 miljoner appar är tillgängliga i dag, så hur kan du skapa en app som skiljer dig från mängden? Och vad gör en app framgångsrik?

Ett framgångsrik mobilapp ska ge en utmärkt användarupplevelse och hjälpa dig uppnå dina affärsmål. Den ska också vara enkel att använda och ge användaren ett mervärde som de inte får från en vanlig webbplats. Den ska dessutom sammanföra data som förbättrar kundupplevelsen.

Om det görs bra finns det många fördelar med att skapa en mobilapp som ett komplement till verksamheten. En bra app kan hjälpa organisationen:

 • Samla in och hantera kundinsikter.
 • Effektivisera affärsprocesser.
 • Automatisera administrativa uppgifter.
 • Förbättra marknadsföringens innehåll.
 • Öka försäljningen och intäkterna.

Det är du som känner till verksamheten bäst, så om du skapar din egen app kan du göra anpassade lösningar, sänka utvecklingskostnaderna och arbeta mer effektivt. Men innan du börjar lära dig hur du skapar en app, är det viktigt att du känner till vilka viktiga appfunktioner som gör dem framgångsrika. Följande är fem vanliga funktioner i en bra app:

 1. Väldesignat användargränssnitt (UI)
 2. Snabb inläsning
 3. Starkt dataskydd
 4. Utmärkt användarsupport
 5. Inbyggda integrationer

1. Väldesignat användargränssnitt (UI)

Mobilappar har hög omsättningshastighet, så det är viktigt att den gör ett gott första intryck och håller användarna engagerade. Det första intrycket börjar vanligtvis med ett intuitivt och engagerande användargränssnitt – en viktig egenskap att ha i åtanke när du skapar en app.

Ett väldesignat användargränssnitt avser såväl appens utseende och känsla som de faktiska funktionerna. Även om en app ger användaren stort värde, kommer du snart tappa användare om den inte är intuitiv, eftersom de inte kommer lägga tid på att lära sig gränssnittet. Och om appen inte är visuellt tilltalande kommer användarna snart sluta engagera sig i den, vilket gör det svårt få den allmänt accepterad i organisationen.

De flesta använder appar på en mobil enhet, så användargränssnittet bör optimeras för en liten pekskärm. Det innebär att alla appfunktioner som inte är helt nödvändiga bör tas bort, så att designen inte blir för överbelamrad eller plottrig. Designen måste dessutom se likadan ut på olika plattformar och olika stora telefoner.

Designen måste också vara konsekvent när det gäller typografi, knappar, ikoner och andra varumärkesspecifika komponenter. Detta skapar en mer enhetlig upplevelse när användarna navigerar i appen, och gör läsbarheten bättre. Appens struktur bör också vara konsekvent, där det viktigaste innehållet också får större vikt visuellt – vilket skapar en bättre informationshierarki, underlättar användarflödet och förbättra användarupplevelsen.


2. Snabb inläsning

En snabb och flexibel inläsning är en viktig egenskap för en bra app. Det leder till bättre användarupplevelser, lojalare användare och fler konverteringar.

En bra mobilapp ska inte ta mer än fem sekunder att läsa in – och helst bara två sekunder. Användarna förväntar sig att apparna är stabila, tillförlitliga och snabba. De som tar alltför lång tid att läsa in eller som kraschar ofta, kommer helt enkelt att avinstalleras. Vissa vanliga orsaker till att apparna går sakta är följande:

 • En överbelastad server
 • För mycket data
 • Föråldrade programvaruversioner
 • Svårhanterad källkod
 • Ej optimerade krypterade anslutningar

Om du vill skapa en mobilapp som är snabb och responsiv, bör du aktivera cachelagring i webbläsaren, använda ett bra nätverk för innehållsleverans (CDN) och komprimera data (som bilder, diagram, grafik och ljudinnehåll). Det är också viktigt att uppdatera appen regelbundet och kontinuerligt övervaka prestanda avseende fel. Då blir det lättare att hålla apparna uppdaterade med operativsystemen samt förhindra att de kraschar, tröghet, krångel och andra problem med appens effektivitet.


3. Starkt dataskydd

Säkerhet är en appfunktion som inte bör betraktas som en fördel – det är en nödvändighet. Ett intrång innebär att känslig information, till exempel användarnas namn, ålder, hemadress och till och med bankinformation kan exponeras för en angripare, vilket utsätter kunder och din affärsinformation för risker. En intrång kan också kosta ett företag tusentals dollar i rensning och återställning, plus omfattande ekonomiska skador på grund av förlorade kunder och att varumärkets anseende skadas.

När den här typen av information och data kan utsättas för risker, måste säkerheten ha högsta prioritet när du utformar en app. När du är redo inleda utvecklingen av appen, bör du tillämpa bland annat följande bästa praxis för säkerhet:

 • Designa säker kod som är lätt att uppdatera och korrigera.
 • Använda kodhärdning och kodsignering.
 • Kryptera alla data.
 • Bara använda auktoriserade API:er.
 • Tilldela tokenvalidering där session upphör vid olika tider.
 • Kräva multifaktorautentisering.
 • Investera i hotmodellering och penetrationstester för att hitta appens sårbarheter.

Ett starkt dataskydd är en pågående process som fortsätter efter att appen har skapats. Eftersom nya hot alltid uppstår, behöver du genomföra regelbundna säkerhetstester för att hitta kryphål och analysera potentiella luckor i dataskyddet. Genom att hantera de här frågorna innan de utgör ett större problem, ser du till att den känsliga informationen förblir säker. Dessutom bygger du upp ett större förtroende för varumärket och får mer lojala kunder.


4. Utmärkt användarsupport

Om du vill skapa en mobilapp som medarbetarna verkligen vill använda, är det viktigt att appen har rätt nivå av användarsupport.

Ett sätt att tillhandahålla detta är genom ett kommunikationsverktyg i appen, till exempel en funktion för direktchatt. På så sätt blir det enkelt för användarna att ge feedback, ställa frågor och enkelt lösa problem. Att använda AI-baserade chattrobotar kan vara ett bra alternativ om du inte har en specifik kundtjänst, eftersom kunderna då får en mer anpassad kundupplevelse. Självhjälpsalternativ, till exempel ett avsnitt med vanliga frågor och svar, är också användbara och kan hjälpa användarna att snabbt hitta lösningar på vanliga problem.

Det som kännetecknar en bra app har också mycket att göra med allmän navigering och tillgänglighet. Med hjälp av appfunktioner i användargränssnittet, som ett sökfält, hovring över knappbeskrivningar, genvägar och navigeringsflikar, blir appen mer användarvänlig. Det blir också enklare att få större genomslag för den i organisationen.


5. Inbyggda integrationer

När du skapar en app är det viktigt att du kan länka alla data och ansluta dem till några av de andra plattformarna du använder i verksamheten. Därför har bra mobilappar inbyggda integrationer – en nyckelkomponent för en framgångsrik app.

Anslutningsfunktioner gör det lättare att synkronisera informationen som behövs för att få fram bättre kundinsikter. Eftersom allt är centraliserat minskar också risken för fel i datadupliceringen. När data samordnas blir det enklare för teamen inom bland annat försäljning, service och marknadsföring att samarbeta effektivare och bryta upp informationssilor. På så sätt kan beslut fattas snabbare, transparensen ökar i hela organisationen och teamen kan arbeta mer effektivt.

Andra anslutningsfunktioner, som meddelandefunktioner i appen eller kundtjänstintegration, kan effektivisera feedbackflödet, förbättra kommunikationen i organisationen och bidra till att teamen kan lösa affärsproblem snabbare.

Med Microsoft Power Apps kan du få arbetet gjort på ett helt nytt sätt

Ge alla i ditt team möjlighet att skapa affärslösningar med Power Apps – en programvara för apputveckling med lite kodning som hjälper organisationer att skapa en mer effektiv och engagerad arbetsplats, tack vare arbetsflödesautomatisering, AI och funktioner för dataanalys.


Vanliga frågor och svar

Vilka fem egenskaper kännetecknar en bra app?

Vid utveckling av mobilappar finns det inte ett sätt att skapa en framgångsrik app som passar alla. Det finns dock vissa nyckelegenskaper att ha i åtanke – egenskaper som gör appen mer användarvänlig och funktionell. Det kan till exempel handla om ett väldesignat användargränssnitt, snabb inläsning, starkt dataskydd, utmärkt användarsupport och inbyggda integrationer.

Vad kännetecknar en bra respektive dålig app?

Kvaliteten på användarupplevelsen är vanligtvis något som skiljer de bra apparna från de dåliga. En bra app ska vara användarvänlig, effektiv, konsekvent, säker och ge användaren ett unikt värde. En dålig app kan å andra sidan vara trög och rörig, ha ett förvirrande användargränssnitt eller se plottrig och överbelamrad ut – eller så uppfyller den helt enkelt inte verksamhetens behov.

Vad bör varje app omfatta?

Typen av app eller dina affärsmål kommer troligen påverka appens utvecklingsprocess, så funktionerna du behöver handlar om appens primära syfte och målgrupp. Alla mobilappar måste åtminstone ha ett intuitivt användargränssnitt, konsekvent varumärkesprofilering, datasekretess, ett sök- eller navigationssystem och analyser.

Vad vill användarna ha ut av en app?

Användare vill ha en app som ger dem ett relevant värde, oavsett om det handlar om att lösa problem, öka produktiviteten eller bara presentera data på ett mer strukturerat sätt. Användarna vill också ha en app som är lätt att använda och som ger en smidig kundupplevelse.

Vad gör en app tilltalande?

En bra app ska ha konsekvent varumärkesprofilering, ett intuitivt användargränssnitt samt tydligt och strukturerat innehåll. Det innebär att du bör använda konsekventa färger och designstandarder på hela plattformen, undvika funktioner som inte tillför något värde och presentera innehållet med informationshierarkin i åtanke.