En person som ser på et nettbrett og arbeider på en bærbar datamaskin

Rask programutvikling for nybegynnere

Etter hvert som firmaet vokser, kan du hende du ønsker en programvareutviklingsløsning som er lavkodebasert eller kodeløs, kostnadseffektiv og fleksibel. Rask programutvikling er en slik løsning.


Hva er rask programutvikling?

Rask programutvikling (RAD) startet på 1970-tallet, men ble offisielt innført av James Martin i 1991. Det er en metode som fokuserer på rask utvikling av programmer gjennom hyppige gjentakelser og godkjenninger med kontinuerlig tilbakemelding fra kunden. Ved å prioritere smidige og raske prototypeutgivelser fokuserer utviklingsprogramvaren på brukervennlighet, brukertilbakemeldinger og en rask levering over langsiktig planlegging og ett enkelt sett med opprinnelige krav for å bygge ting som egne apper. Rask programutvikling gjør det mulig å utvikle programvare på en raskere og smidigere måte og blir stadig mer populært.

Hovedfordelene med rask programutvikling:

 • Redusert utviklingstid og raskere levering.
 • Bedre fleksibilitet og tilpasningsmuligheter.
 • Bedre risikostyring.
 • Mindre manuell koding og kortere testtider.
 • Konstant, relevant brukertilbakemelding i sanntid.

Smidig kontra fossefall kontra rask programutvikling

Det finnes to hovedmetoder for programvareutvikling: smidig og fossefall. Fossefall, den tradisjonelle programvareutviklingsmetoden, fokuserer på strenge, lineære prosesser som er avhengige av kundegodkjenninger. Versjoner som disse kan vare i flere måneder uten at kundene ser et sluttprodukt, noe som fører til mange problemer for oppdaterte krav eller flere tilbakemeldinger som påvirker prosjektet. Det kan bli vanskelig å endre kjernefunksjonene og egenskapene i programvaren.

Smidig er en av de mest brukte metodene og ble laget som et svar på begrensningene i tradisjonelt strukturerte administrasjonsteknikker. Rask programutvikling er en smidig metode og tilbyr resultater i sanntid og fungerer godt når du må levere et produkt og oppdatere funksjoner raskt etter behov. Selv om det fokuserer på hastighet, er det ikke basert på en bestemt tidsramme. Det som gjør rask programutvikling unik, er at den er prosessdrevet med fokus på testing av prototyper og raske endringer for å levere et helhetlig produkt på kortere tid.

Selv om rask programutvikling og smidig utvikling deler lignende trinn, fokuserer rask programutvikling på prototyper, mens målet med smidig utvikling er å bryte prosjekter opp i funksjoner for å levere i ulike faser under utviklingssyklusen.


Trinnene for rask programutvikling

Rask programutvikling har et definert sett med fire trinn som kreves for å fullføre et prosjekt. Målet med rask programutvikling er å redusere planleggingstid og fokusere på konstruksjonen og oppbyggingen av produktet. Selv om noen trinn gjentas, fører dette til et produkt som både medarbeiderne og interessentene kan være stolte av.

 1. Definer prosjektkrav. Her definerer, undersøker og fullfører alle som er involvert – du, utviklere, programvarebrukere og interessenter – prosjektenes omfang og krav, for eksempel mål, forventninger, tidslinjer og budsjett. Interessenter legger frem sin visjon, gjennom en kortfattet eller kreativ orientering, og IT-beslutningstakerne og utviklerne kan hjelpe til med å fullføre alle disse kravene. En av fordelene med rask programutvikling er at selv om du har bestemt deg for kravene, kan du enkelt bytte gir når som helst i utviklingssyklusen.
 2. Bygg prototyper. Deretter begynner dere å bygge ut modeller og prototyper. Målet er raskt å produsere en fungerende modell som skal presenteres for interessenten. Utviklere og formgivere arbeider sammen for å sikre at de oppfyller interessentens mål og krav. I de tidlige fasene av prototypebyggingen har utviklerne mulighet til å opprette løsninger som produserer et fungerende produkt, uten å ofre kvalitet. Siden dere bygger et fungerende produkt, er dette hvor brukeropplevelse, testing og tilbakemeldinger spiller en svært viktig rolle.

  Konsekvent tilbakemelding hjelper medarbeiderne i et direkte system i stedet for en abstrakt utforming. Ved å jobbe konsekvent gjennom stopp og feil kan du justere for å sikre at kravene oppfylles og i en modell som fungerer. Dette betyr også at feil blir funnet og feilsøkes tidligere i prosessen, noe som hjelper deg med å holde deg til interessentens tidslinje og sikre at prosjektet er bedre strukturert for fremtidige utformingstillegg.
 3. Bygg, test og få tilbakemeldinger. Med en fungerende prototype kan du nå gjøre den om til en fungerende modell. Utviklere samler tilbakemelding fra brukere og lager produktet. Pass på at du implementerer apputviklingsprogramvare i prosessen for å gi liv til forslagene dine. Ved hjelp av programkoding, systemtesting og enhetsintegrering konverteres prototypen og systemene til en fungerende modell. Siden medarbeiderne bruker verktøy for lavkodebaserte og raske programvareutviklingsverktøy, kan du raskt løse eventuelle endringer.

  Programvare og programmer testes grundig, og interessenter kan komme med endringer eller nye forslag etter hvert som det oppdages problemer. Det skal ikke være mange feil siden fordelen med rask programutvikling er at du kan se de fleste feilene i sanntid i prototypefasen, og deretter justere med en gang. Når interessentene er fornøyde med produktet, kan du fullføre det.
 4. Fullfør og implementer. Den siste fasen er å lage en optimert versjon av sluttproduktet ditt: stabil og enkel å vedlikeholde i lengden. Egenskaper, funksjoner og estetikk fullføres med interessentene. Når det går over til produksjonen, kan brukerne teste og lære opp i full skala. Nå er produktet klart til å presenteres for interessenten.

Bør du bruke verktøy for rask programutvikling på ditt neste prosjekt?

Det kan virke som om rask programutvikling fungerer for alle prosjekter, men det er ikke en løsning på alt. For å kunne implementere en effektiv rask programutvikling for det neste prosjektet må du være sikker på at bestemte aspekter er oppfylt før oppstart. Selv om rask programutvikling er smidig og kan forbedre programvareutviklingen, må bestemte forretningskrav oppfylles for å levere et fungerende produkt så raskt som mulig.

Ved å stille følgende spørsmål kan du finne ut om rask programutvikling vil fungere for ditt neste prosjekt:

 • Er interessenter villige til å følge tilnærmingen med rask programutvikling i praksis og klare til å gi detaljerte tilbakemeldinger?
 • Kan dette produktet bygges innen to til tre måneder?
 • Er utviklerne, koderne og formgiverne erfarne nok til å levere produktet i tide?
 • Har du lav teknisk risiko?
 • Har du verktøyene, programvaren og teknologien tilgjengelig for å implementere rask programutvikling?

Hvis svaret er Ja på alle fem spørsmålene, kan du opprette et nytt produkt ved hjelp av rask programutvikling.

Opprett din neste app med Microsoft Power Apps

Rask programutvikling er et flott verktøy for små avdelinger med raske prosjekter som enkelt kan tilpasses nye krav. Det er noen få kodeløse appbyggere på markedet, men Power Apps fungerer som et lavkodebasert verktøy som hjelper til med å effektivisere samarbeid, knytte profesjonelle utviklere til andre viktige medarbeidere og tilpasse forretningsprogrammene slik du vil ha dem.