Szacowanie odpowiedniej pojemności usługi AI Builder

Czytnik wizytówek

Identyfikuje i wyodrębnia z wizytówek informacje takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail

Ile wizytówek będziesz przetwarzać w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma 300 sprzedawców i co miesiąc każdy z nich dodaje około 15 kontaktów do bazy danych potencjalnych klientów. Aby zautomatyzować przetwarzanie wizytówek przy użyciu czytnika wizytówek firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o czytniku wizytówek

Klasyfikacja kategorii

Używa przetwarzania języka naturalnego w celu przypisania znaczników do wpisów tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Każdego miesiąca firma otrzymuje i przetwarza 40 000 formularzy opinii klientów.
Aby zautomatyzować kategoryzację, a następnie przekierować do odpowiedniego zespołu przy użyciu klasyfikacji kategorii i programu Power Automate, należy zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej na temat klasyfikacji kategorii

Wyodrębnianie jednostek

Rozpoznaje określone dane z tekstu, a następnie klasyfikuje kluczowe elementy do wstępnie zdefiniowanych kategorii

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

W ciągu miesiąca firma otrzymuje i przetwarza 40 000 wiadomości e-mail od klientów.
Aby zautomatyzować wyodrębnianie istotnych informacji z wiadomości e-mail i przechowywać je w programie Microsoft Dataverse przy użyciu funkcji wyodrębniania jednostek i programu Power Automate, należy zakupić 1 jednostkę dla narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu jednostek

Przetwarzanie formularzy

Identyfikuje i wyodrębnia pola oraz tabele z dokumentów

Ile stron będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza zamówienia na dostawy. Aby zautomatyzować proces wysyłki wykorzystując przetwarzanie formularzy przez AI Builder oraz Power Automate, firma musi zakupić 2 mln środków na usługi (2 jednostki AI Builder) na 4000 stron zamówień na dostawy miesięcznie.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu formularzy

Czytnik dokumentów tożsamości

Odczytuj i zapisuj informacje z dokumentów tożsamości

Ile dokumentów tożsamości będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma uruchamia specjalną operację, w przypadku której klienci muszą wysłać skan prawa jazdy wystawionego w danym województwie jako potwierdzenie stałego pobytu. Aby zautomatyzować wyodrębnianie informacji z 8000 praw jazdy na miesiąc, firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o czytniku dokumentów tożsamości

Przetwarzanie faktur

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe informacje z faktur

Ile faktur będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza 3000 faktur miesięcznie. Aby zautomatyzować przetwarzanie tych faktur za pomocą funkcji przetwarzania faktur narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu faktur

Wyodrębnianie kluczowych fraz

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe frazy z dokumentów tekstowych bez struktury

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma zorganizowała wydarzenie dla swoich klientów i poprosiła każdego uczestnika, aby podzielił się swoją opinią na temat tego wydarzenia za pośrednictwem formularza opinii. Aby wyodrębnić kluczowe frazy z ponad 1000 formularzy z odpowiedziami, firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wyodrębnianiu kluczowych fraz

Wykrywanie języka

Identyfikuje przeważający język w dokumencie

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma ma globalną sieć klientów, którzy kontaktują się z jej zespołem pomocy technicznej za pośrednictwem poczty e-mail. Zespół pomocy technicznej otrzymuje 3000 wiadomości e-mail dziennie. Te wiadomości e-mail są kierowane do centrów obsługi klienta w określonych obszarach geograficznych na podstawie języków użytych w wiadomościach e-mail. Aby w pełni zautomatyzować proces wykrywania języka, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu języka

Wykrywanie obiektów

Wykrywanie typowych obiektów

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje elementy w ramach obrazu

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile treningów modeli będziesz wykonywać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Wykrywanie obiektów specyficznych dla domeny

Rozpoznaje, zlicza i etykietuje określone typy elementów w ramach obrazu, takie jak logotypy marek i obiekty na półkach sklepowych

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile treningów modeli będziesz wykonywać miesięcznie?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Firma produkcyjna składa produkty na linii produkcyjnej. Kamera kontrolna wykonuje migawki linii produkcyjnej co 30 sekund i wysyła alert kierownikowi linii w przypadku brakujących elementów. Aby automatycznie wykryć obecność elementów, ponownie trenując model co miesiąc, firma musi zakupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o wykrywaniu obiektów

Przewidywanie

Przewiduje przyszłe wyniki za pomocą wzorców danych historycznych i rezultatów

Ile modeli będzie Ci potrzebnych?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Ile wyników na dany model przewidujesz?

Wprowadź liczbę całkowitą większą niż zero.

Jak często chcesz aktualizować przewidywania?

Firma chce przewidzieć odpływ klientów przy użyciu bazy danych 2,5 miliona klientów. Aby ponownie wytrenować model przewidywania usługi AI Builder i aktualizować przewidywane odejścia w każdym miesiącu, działając bez przerw, firma musi zakupić 1 jednostkę usługi AI Builder.

Dowiedz się więcej o przewidywaniu

Przetwarzanie paragonów

Identyfikuje i wyodrębnia kluczowe informacje z paragonów

Ile paragonów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje i przetwarza 2000 paragonów miesięcznie. Aby zautomatyzować obsługę raportów wydatków za pomocą funkcji przetwarzania paragonów narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o przetwarzaniu paragonów

Analiza opinii

Wykrywa pozytywną, negatywną i neutralną tonację w danych tekstowych

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma pozyskuje opinie na temat nowego produktu, wysyłając kwestionariusz do 1000 klientów. Następnie firma określa procent pozytywnej, negatywnej i neutralnej tonacji. Aby automatycznie przeanalizować tonację opinii, firma musi zakupić 1 jednostkę narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o analizie tonacji

Rozpoznawanie tekstu

Korzysta z technologii optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aby wykrywać na obrazach tekst drukowany i odręczny

Ile obrazów będziesz przetwarzać miesięcznie?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma zatrudnia 20 pracowników terenowych, którzy korzystają z technologii rozpoznawania tekstu do pozyskiwania ze zdjęć identyfikatorów automatów sprzedających. Aby w pełni zautomatyzować proces pozyskiwania identyfikatorów maszyn na podstawie obrazów, firma musi zakupić 1 mln środków na usługi (1 jednostkę AI Builder) na 50 000 zdjęć miesięcznie.

Dowiedz się więcej o rozpoznawaniu tekstu

Tłumaczenie tekstu

Tłumaczenie tekstu na ponad 60 języków

Ile ciągów tekstowych będziesz analizować w miesiącu?

Please enter a whole number greater than zero.

Firma otrzymuje od klientów 15 000 żądań na miesiąc w różnych językach. Aby zautomatyzować tłumaczenie tych żądań przy użyciu funkcji tłumaczenia tekstu narzędzia AI Builder i usługi Power Automate, firma musi kupić 2 jednostki narzędzia AI Builder.

Dowiedz się więcej o tłumaczeniu tekstu
t

Szacowany koszt 1, 2

Jednostki dodatku narzędzia AI Builder 3 0 jednostki
$0 opłata miesięczna

1 Podane ceny są cenami szacowanymi, mogą ulec zmianom i nie są oficjalną wyceną. Rzeczywiste wymagania w zakresie pojemności mogą się znacznie różnić w zależności od częstotliwości użycia, liczby trenowań oraz innych czynników. Tę wartość szacunkową należy traktować tylko jako wskazówkę bez żadnych gwarancji wydajności czy rzeczywistej ceny.

2 Podana objętość jednostkowa narzędzia AI Builder i odpowiadające jej opłaty odzwierciedlają zarówno modele, które osiągnęły ogólną dostępność (GA), oraz te dostępne obecnie w wersji zapoznawczej. Pojemność usługi AI Builder zużywają tylko modele GA. Dowiedz się więcej na temat stanu wydania.

3 Cennik dodatku narzędzia AI Builder nie uwzględnia podstawowej licencji na rozwiązania Power Apps, Power Automate ani Dynamics 365.