Oferty promocyjne są teraz dostępne przez ograniczony czas dla kwalifikujących się klientów jako dodatek do cen standardowych. Plany usługi Power Apps na aplikację i na użytkownika są dostępne odpowiednio w następujących cenach: 3 USD na użytkownika/aplikację/miesiąc i 12 USD na użytkownika/miesiąc. Obowiązuje minimalny zakup i inne warunki — zobacz poniżej, aby uzyskać więcej informacji.1

Cennik usługi Power Apps

Zapoznaj się ze standardowymi planami, kosztami i dostępnością, aby rozpocząć pracę z aplikacjami biznesowymi.

Plan na aplikację

(Uruchamianie jednej aplikacji na użytkownika)

8,40 €

na użytkownika/aplikację/miesiąc

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą licencjonować każdego użytkownika na potrzeby uruchamiania jednej aplikacji równocześnie, zachowując elastyczność tworzenia licencji dla każdej dodatkowej aplikacji.

Dostępne do kupienia teraz przy użyciu karty kredytowej

Plan na użytkownika

(Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji na użytkownika)

33,70 €

na użytkownika/miesiąc

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z jednej licencji dla każdego użytkownika, niezależnie od liczby aplikacji, które musi on uruchamiać.

Pokazane ceny służą tylko do celów reklamowych i mogą nie odzwierciedlać rzeczywistej ceny z cennika z powodu zastosowania innej waluty, innego kraju lub innych czynników regionalnych. Cena rzeczywista zostanie odzwierciedlona podczas finalizacji transakcji.

1 Ceny promocyjne dostępne są dla ofert komercyjnych i instytucji rządu USA (GCC, GCC High, DoD) do 30 września 2021 r. Plan Power Apps na aplikację kosztuje 3 USD za użytkownika, za aplikację, miesięcznie (minimalny zakup 200 licencji) za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawców rozwiązań w chmurze (CSP). Cena planu Power Apps na użytkownika wynosi 12 USD za użytkownika miesięcznie (przy minimalnym zakupie 5000 licencji) za pośrednictwem VL. Mogą obowiązywać inne warunki. Przejdź na stronę Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby dowiedzieć się więcej.

Niedawno ogłoszono aktualizacje cen i licencji Power Apps, w tym obniżone ceny planów Power Apps na użytkownika i aplikację, obowiązujące od 1 października 2021 r. Przeczytaj ogłoszenie, by uzyskać więcej informacji.

Masz pytania dotyczące cen i opcji zakupu w przypadku Twojej firmy?

Zapoznaj się z planami usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe 2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone2
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Użyj usługi Microsoft Dataverse (dawniej Common Data Service) 50 MB pojemności bazy danych3 250 MB pojemności bazy danych3
400 MB pojemności plików3 2 GB pojemności plików3
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)4
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie1, 2
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie1
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe
2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone2
Zawartość
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używanie aplikacji Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych3 250 MB pojemności bazy danych3
400 MB pojemności plików3 2 GB pojemności plików3
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate (w tym konektorów wysokiej jakości)4
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym

2 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej o limitach.

3 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Dataverse są umieszczane w puli na poziomie klienta.

4 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Apps

Portale

Funkcje logowania (uwierzytelnieni użytkownicy)

Już od

168,70 €

na miesiąc za 100 sesji logowania5

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

Dodatki usługi Power Apps
Warstwy Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Cena/jednostkę/miesiąc Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5
Warstwa 1 Ponad 100 logowań/miesiąc 168,70 €/jednostka/miesiąc 1 jednostka
Warstwa 2 Ponad 1000 logowań/miesiąc 84,30 €/jednostka/miesiąc 10 jednostek
Warstwa 3 Ponad 5000 logowań/miesiąc 59 €/jednostka/miesiąc 50 jednostek
Warstwa 4 (oferta ograniczona w czasie6) Ponad 25 000 logowań/miesiąc 27 €/jednostka/miesiąc 250 jednostek
Warstwa 5 (oferta ograniczona w czasie6) Ponad 100 000 logowań/miesiąc 10,10 €/jednostka/miesiąc 1000 jednostek
Dodatki usługi Power Apps

Warstwa 1

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 100 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 168,70 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5 1 jednostka

Warstwa 2

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 1000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 84,30 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5 10 jednostek

Warstwa 3

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 5000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 59 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5 50 jednostek

Warstwa 4 (oferta ograniczona w czasie6)

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 25 000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 27 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5 250 jednostek

Warstwa 5 (oferta ograniczona w czasie6)

Najlepsze w przypadku firm, które potrzebują minimum: Ponad 100 000 logowań/miesiąc
Cena/jednostkę/miesiąc 10,10 €/jednostka/miesiąc
Minimalne zapotrzebowanie na jednostki 5 1000 jednostek

Portale

Funkcje wyświetleń stron (nieuwierzytelnieni użytkownicy)

84,30 €

miesięcznie za 100 000 wyświetleń stron

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

AI Builder

421,70 €

za jednostkę/miesiąc7

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji.

5 Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu usługi Power Apps przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za jedno płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi Power Apps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365. W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Przejdź na stronę często zadawane pytania dotyczące licencjonowania lub skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

6 Przez ograniczony czas warstwa 4 i 5 są dostępne dla dodatku z funkcjami logowania do portali usługi Power Apps od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Klienci muszą zakupić minimalne liczby jednostek wymagane zgodnie z obowiązującą umową, aby skorzystać z cen oferowanych przez ograniczony czas. Skontaktuj się z przedstawicielem Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

7 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie klienta. Poznaj usługę Kalkulator narzędzia AI Builder , aby oszacować koszty.

Więcej zasobów

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Poznaj Power Apps za darmo