Skip to main content

Widżet Kontakt z działem sprzedaży usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps

Uruchamianie pojedynczych aplikacji

Uruchamiaj aplikacje dotyczące jednego scenariusza biznesowego dla pojedynczego użytkownika.

Uruchamianie pojedynczych aplikacji $10

za na użytkownika na aplikację miesięcznie1

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji

Uruchamiaj nieograniczoną liczbę aplikacji dla wielu scenariuszy biznesowych.

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji $40.00

za na użytkownika miesięcznie

1 Zakup licencji na aplikację usługi Power Apps wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu roli administratora globalnego lub administratora rozliczeń .

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zapoznaj się z planami usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie1
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe 2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone2
Zawartość
Łącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używaj usługi Common Data Service 50 MB pojemności bazy danych3 250 MB pojemności bazy danych3
400 MB pojemności plików3 2 GB pojemności plików3
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate (w tym łączników Premium)4
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie1
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe
2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone2
Zawartość
Łącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używaj usługi Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych3 250 MB pojemności bazy danych3
400 MB pojemności plików3 2 GB pojemności plików3
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate (w tym łączników Premium)4
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym

2 W ramach limitów usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://aka.ms/platformlimits.

3 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Common Data Service są umieszczane w puli na poziomie dzierżawy.

4 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Apps

Portals

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

Pojemność logowania
(Uwierzytelnieni użytkownicy)

Starting at

Pojemność logowania
(Uwierzytelnieni użytkownicy)
$200.00

miesięcznie za 100 sesji logowania dziennie5

Pojemność wyświetleń stron
(Nieuwierzytelnieni użytkownicy)

Pojemność wyświetleń stron
(Nieuwierzytelnieni użytkownicy)
$100.00

miesięcznie za 100 000 wyświetleń stron

AI Builder

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji.

AI Builder $500.00

na jednostkę/miesiąc6

5 Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu usługi Power Apps przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za jedno płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi Power Apps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365. W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

6 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie dzierżawy.

Więcej zasobów

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Eksploruj plan Community usługi Power Apps