Skip to main content

Znajdź plan usługi PowerApps spełniający Twoje potrzeby biznesowe

BEZPŁATNA WERSJA PRÓBNA 

Plan 1

Dla aplikacji, które łączą się ze wszystkimi źródłami danych przedsiębiorstwa, w tym Usługa Common Data Service

$7 Na użytkownika/miesiąc
KUP TERAZ 
POBIERZ PRZEWODNIK LICENCJONOWANIA 

Plan 2

Dla aplikacji, które modelują wieloetapowe procesy biznesowe i oferują bogatszą logikę biznesową z pełną mocą usługi Usługa Common Data Service

$40 Na użytkownika/miesiąc
KUP TERAZ 
POBIERZ PRZEWODNIK LICENCJONOWANIA 

Rozszerzanie i dostosowywanie usług Office 365 i Dynamics 365 przy użyciu usługi PowerApps

PowerApps dla usługi Office 365

Dowiedz się więcej 

PowerApps dla usługi Dynamics 365

Dowiedz się więcej 
Rozwijaj umiejętności w zakresie usługi PowerApps, korzystając z naszego bezpłatnego planu Community. Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze szczegółami

Porównaj funkcje i ceny, aby znaleźć opcję najlepszą względem potrzeb Twojej firmy.

Plan 1 Plan 2
Tworzenie, uruchamianie i udostępnianie aplikacji
Tworzenie aplikacji kanwy i aplikacji opartych na modelu Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Uruchamianie aplikacji kanwy Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Uruchamianie aplikacji opartych na modelu
Uruchamianie aplikacji w przeglądarce lub mobilnej usłudze PowerApps dla systemów iOS i Android
Uruchamianie aplikacji kanwy w kontekście usługi Office 365
Uruchamianie aplikacji offline Plan Basic dla aplikacji kanwy Plan Basic dla aplikacji kanwy
Udostępnianie aplikacji w organizacji
Łączenie z danymi i systemami
Łączenie z danymi usługi Office 365
Łączenie z danymi przy użyciu łączników standardowych
Łączenie z danymi przy użyciu łączników Premium
Dostęp do danych lokalnych za pomocą bramy lokalnej
Używanie łączników niestandardowych do łączenia z własnymi systemami
Przechowywanie danych i zarządzanie nimi w usłudze Common Data Service
Tworzenie jednostek niestandardowych w usłudze Common Data Service
Uruchamianie aplikacji kanwy korzystających z usługi Common Data Service
Uruchamianie aplikacji opartych na modelu korzystających z usługi Common Data Service
Uzyskiwanie dostępu do jednostek przy użyciu skojarzonych reguł biznesowych i asynchronicznych przepływów pracy
Uruchamianie aplikacji korzystających z jednostek z niestandardowymi przepływami pracy w czasie rzeczywistym
Uruchamianie aplikacji korzystających z jednostek z wtyczkami kodu niestandardowego
Uzyskiwanie dostępu do jednostek usługi Dynamics 365 z ograniczeniami Tylko do odczytu
Pojemność bazy danych usługi Common Data Service (na licencję użytkownika) 20 MB 250 MB
Pojemność plików w usłudze Common Data Service (na licencję użytkownika) 2 GB
Automatyzacja procesów biznesowych
Uwzględnione plany usługi Microsoft Flow Uwzględnia usługę Flow (plan 1) Uwzględnia usługę Flow (plan 2)
Przebiegi przepływu miesięcznie (na użytkownika) 4,500 15,000
Używanie przepływów procesów biznesowych w aplikacjach opartych na modelu
Zarządzanie środowiskami
Obsługa zasad danych ustanowionych przez administratora usługi Office 365
Administracja klasy korporacyjnej dla środowisk i zasad użytkownika
Ustanawianie zasad firmy dotyczących użycia poszczególnych połączeń i aplikacji
Tworzenie środowisk i zarządzanie nimi na potrzeby wdrażania aplikacji, przepływów i bazy danych w usłudze Common Data Service

Często zadawane pytania

Które plany usługi Microsoft Office 365 zawierają usługę PowerApps?

Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą planów usługi Office 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.

Które aplikacje i plany usługi Microsoft Dynamics 365 zawierają usługę PowerApps?

Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą aplikacji i planów usługi Dynamics 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.

Czy mogę nawiązać połączenie z usługą Microsoft Dynamics for Finance and Operations?

Tak, za pomocą łącznika usługi Dynamics 365 for Finance and Operations możesz tworzyć aplikacje kanwy korzystające z tych danych.

Ile czasu trwa okres bezpłatnej wersji próbnej?

Okres bezpłatnej wersji próbnej trwa 30 dni.

Czy istnieje plan dla deweloperów?

Tak, mamy bezpłatny plan Community, który pozwala uczyć się i rozwijać umiejętności w zakresie usług PowerApps, Microsoft Flow i Common Data Service. Dowiedz się więcej

Co się stanie, gdy zużyję całą pojemność bazy danych, pojemność plików, pojemność dzienników i przebiegi przepływu zawarte w moich licencjach na użytkownika?

Możesz kupić dodatkową pojemność bazy danych, pojemność plików i przebiegi przepływów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z omówieniem licencjonowania usługi PowerApps.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji dotyczących cennika?

Więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie z dokumentacją cennika.

Kto może kupić plan usługi PowerApps 1 lub 2?

Każdy klient może zarejestrować się w bezpłatnej wersji próbnej. Administratorzy usługi Office 365 mogą kupować plany usługi PowerApps dla swoich zespołów lub organizacji. Gdy zdecydujesz się na zakup, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365.

Czy wszyscy użytkownicy muszą mieć licencję z tym samym planem usługi PowerApps, czy mogę mieszać plany?

Możesz mieszać i dopasowywać licencje na usługę PowerApps z licencjami obejmującymi możliwości usługi PowerApps między użytkownikami w Twojej organizacji. Na przykład jeśli w Twojej organizacji jest 100 użytkowników, 50 może mieć licencję na usługę Office 365, 20 może mieć plany usługi Dynamics, 25 plan usługi PowerApps 1 i 5 plan usługi PowerApps 2. Porównaj funkcje w każdym planie, aby wybrać kombinację najlepiej spełniającą wymagania Twojego zespołu lub organizacji.