Skip to main content

Cennik usługi Power Apps

Uruchamianie pojedynczych aplikacji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą licencjonować każdego użytkownika na potrzeby uruchamiania pojedynczej aplikacji, zachowując elastyczność tworzenia licencji dla każdej dodatkowej aplikacji.

Uruchamianie pojedynczych aplikacji $10

za na użytkownika na aplikację miesięcznie1, 2

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji

Najlepsze rozwiązanie dla firm, które chcą korzystać z jednej licencji dla każdego użytkownika, niezależnie od liczby aplikacji, które musi on uruchamiać.

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji $40.00

za na użytkownika miesięcznie1

1 Wyświetlane ceny mogą być nieco wyższe niż rzeczywista cena jednostkowa. Waluta może się różnić w zależności kraju/regionu

2 Zakup licencji na aplikację usługi Power Apps wymaga dostępu do centrum administracyjnego platformy Microsoft 365 przy użyciu roli administratora globalnego lub administratora rozliczeń

Masz pytania dotyczące zakupu lub wymagań planu?

Zapoznaj się z planami usługi Power Apps

Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika/miesiąc
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe 2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone3
Zawartość
Połącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używanie aplikacji Common Data Service 50 MB pojemności bazy danych4 250 MB pojemności bazy danych4
400 MB pojemności plików4 2 GB pojemności plików4
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate (w tym łączników Premium)5
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie1, 2
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie1
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe
2 aplikacje i 1 portal Nieograniczone3
Zawartość
Połącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używanie aplikacji Common Data Service
50 MB pojemności bazy danych4 250 MB pojemności bazy danych4
400 MB pojemności plików4 2 GB pojemności plików4
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate (w tym łączników Premium)5
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym

3 W ramach limitów usługi. Dowiedz się więcej tutaj: https://aka.ms/platformlimits.

4 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Common Data Service są umieszczane w puli na poziomie dzierżawy.

5 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

Eksplorowanie dodatków usługi Power Apps

Portale

Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych.

Pojemność logowania
(uwierzytelnieni użytkownicy)

Już od

Pojemność logowania
(uwierzytelnieni użytkownicy)
$200.00

miesięcznie za 100 sesji logowania dziennie6

Pojemność wyświetleń stron
(nieuwierzytelnieni użytkownicy)

Pojemność wyświetleń stron
(nieuwierzytelnieni użytkownicy)
$100.00

miesięcznie za 100 000 wyświetleń stron

AI Builder

Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji.

AI Builder $500.00

za jednostkę/miesiąc7

6 Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu usługi Power Apps przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za jedno płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi PowerPower AppsApps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365. W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

7 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie dzierżawy. Poznaj Kalkulator narzędzia AI Builder , aby oszacować koszty.

Więcej zasobów

Przeczytaj przewodnik licencjonowania

Wyświetl często zadawane pytania dotyczące licencjonowania

Eksploruj plan Community usługi Power Apps