Skip to main content

Znajdź odpowiedni dla siebie plan usługi Power Apps.

Uruchamianie pojedynczych aplikacji

Uruchamianie pojedynczych aplikacji $10

na użytkownika na aplikację miesięcznie

Zezwalaj konkretnym użytkownikom na uruchamianie aplikacji dla pojedynczego scenariusza biznesowego, korzystając z pełnych możliwości usługi Power Apps.

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji

Uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji $40.00

na użytkownika miesięcznie

Pozwól użytkownikom na uruchamianie nieograniczonej liczby aplikacji dzięki wykorzystaniu pełnych możliwości usługi Power Apps.

Rozwiń umiejętności, tworząc aplikacje za pomocą bezpłatnego planu Community usługi Power Apps.

Zapoznaj się ze szczegółami

Przejrzyj plany, dodatki i ceny, aby znaleźć opcję najlepszą względem potrzeb Twojej firmy.

Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe Dwie aplikacje i jeden portal Nieograniczona liczba aplikacji i portali1
Poznawanie uwzględnionych funkcji i elementów
Łącz się z danymi Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używaj usługi Common Data Service
Pojemność bazy danych usługi Common Data Service2 50 MB 250 MB
Pojemność plików usługi Common Data Service2 400 MB 2 GB
Wykonuj przepływy pracy Prawa do używania usługi Power Automate, w tym łączników niestandardowych3
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Zwiększaj możliwości dzięki dodatkom usługi Power Apps
Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji Dodatek pojemności AI Builder 4
Środki na usługę AI Builder $500.00 za jednostkę miesięcznie4
Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych Dodatki pojemności Portals
Dodatek pojemności logowania (uwierzytelnieni użytkownicy zewnętrzni) Już od $200.00/miesiąc za 100 sesji logowania dziennie5
Dodatek pojemności wyświetleń stron (nieuwierzytelnieni użytkownicy zewnętrzni) $100.00/miesiąc za 100 000 wyświetleń stron
Cennik usługi Power Apps
Plan na aplikację
$10 na użytkownika na aplikację miesięcznie
Plan na użytkownika
$40.00 na użytkownika miesięcznie
Uruchamianie aplikacji niestandardowych
Twórz i uruchamiaj aplikacje niestandardowe
Dwie aplikacje i jeden portal Nieograniczona liczba aplikacji i portali1
Poznawanie uwzględnionych funkcji i elementów
Łącz się z danymi
Używaj wstępnie utworzonych i niestandardowych łączników
Używaj lokalnych łączników i lokalnej bramy
Przechowuj dane i zarządzaj nimi
Twórz jednostki niestandardowe i uzyskuj do nich dostęp
Używaj usługi Common Data Service
Pojemność bazy danych usługi Common Data Service2
50 MB 250 MB
Pojemność plików usługi Common Data Service2
400 MB 2 GB
Wykonuj przepływy pracy
Prawa do używania usługi Power Automate, w tym łączników niestandardowych3
Asynchroniczne i niestandardowe przepływy pracy w czasie rzeczywistym
Zwiększaj możliwości dzięki dodatkom usługi Power Apps
Wprowadzaj sztuczną inteligencję do aplikacji
Dodatek pojemności AI Builder 4
Środki na usługę AI Builder
$500.00 za jednostkę miesięcznie4
Umożliwiaj użytkownikom zewnętrznym dostęp do portali niestandardowych
Dodatki pojemności Portals
Dodatek pojemności logowania (uwierzytelnieni użytkownicy zewnętrzni)
Już od $200.00/miesiąc za 100 sesji logowania dziennie5
Dodatek pojemności wyświetleń stron (nieuwierzytelnieni użytkownicy zewnętrzni)
$100.00/miesiąc za 100 000 wyświetleń stron

1 W ramach limitów usługi. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://aka.ms/platformlimits.

2 Uprawnienia do pojemności plików i baz danych usługi Common Data Service są umieszczane w puli na poziomie dzierżawy.

3 Wyzwalaj przepływy w kontekście aplikacji.

4 Każda jednostka dodatku usługi AI Builder to pakiet 1 mln środków na usługi w puli na poziomie dzierżawy.

5 Logowanie zapewnia uwierzytelnionemu użytkownikowi zewnętrznemu dostęp do jednego portalu usługi Power Apps przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku wielu logowań w ciągu 24 godzin są one uznawane za 1 płatne logowanie. Licencje dla użytkowników wewnętrznych mogą być przydzielane przez plan na użytkownika lub na aplikację usługi Power Apps albo kwalifikującą się subskrypcję usługi Dynamics 365. W przypadku umowy zbiorczej obowiązuje inny cennik. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Microsoft, aby uzyskać więcej informacji.

Więcej zasobów

Pobierz przewodnik dotyczący licencjonowania, aby zobaczyć więcej szczegółów.

Zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami, aby dowiedzieć się, jakie pytania są najczęściej zadawane, i uzyskać odpowiedzi na nie.