Skip to main content

Wybierz plany odpowiednie dla Twojego zespołu

Porównaj funkcje i ceny, aby znaleźć opcję najlepszą względem potrzeb Twojej firmy.

Dla usług Office 365 i Dynamics 365

Obejmuje

w wybranych planach usług Office 365 i Dynamics 365

Usługa PowerApps dla usług Office 365 i Dynamics 365

  • Tworzenie i uruchamianie niestandardowych aplikacji biznesowych
  • Rozszerzanie możliwości usług Office 365 i Dynamics 365
  • Automatyzowanie przepływów pracy za pomocą programu Microsoft Flow

Dla użytkowników biznesowych

$7

na użytkownika
miesięcznie

Plan usługi PowerApps 1

  • Wszystko jest zawarte w usłudze PowerApps dla usług Office 365 i Dynamics 365
  • Używanie aplikacji łączących się z jeszcze szerszym zakresem źródeł danych przy użyciu łączników Premium
  • Używanie aplikacji opartych na usłudze Common Data Service

Dla twórców aplikacji i administratorów

$40

na użytkownika
miesięcznie

Plan usługi PowerApps 2

  • Wszystko jest zawarte w planie usługi PowerApps 1
  • Modelowanie danych za pomocą usługi Common Data Service
  • Tworzenie wystąpień usługi Common Data Service i zarządzanie nimi
  • Administracja klasy korporacyjnej dla środowisk i zasad użytkownika
Ucz się i rozwijaj umiejętności w zakresie usługi PowerApps, korzystając z naszego bezpłatnego planu Community. Dowiedz się więcej

Porównanie planów

Najważniejsze funkcje

Usługa PowerApps dla usług Office 365 i Dynamics 365

Zaloguj

Plan usługi PowerApps 1
$7/użytkownik/miesiąc

Bezpłatna wersja próbna

Plan usługi PowerApps 2
$40/użytkownik/miesiąc

Bezpłatna wersja próbna

Tworzenie, uruchamianie i udostępnianie aplikacji Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Używanie usługi Common Data Service  
Modelowanie danych za pomocą usługi Common Data Service    
Administracja klasy korporacyjnej dla środowisk i zasad użytkownika    
Pojemność (zagregowana w dzierżawie)
Przebiegi przepływu miesięcznie (na użytkownika) 2,000 4,500 15,000
Magazyn danych w usłudze Common Data Service (na użytkownika)   20 MB 200 MB
Magazyn plików w usłudze Common Data Service (na użytkownika)   2 GB 20 GB
Łączność
Łączenie z usługami Office 365 i Dynamics 365
Łączenie z usługami w chmurze, takimi jak Azure SQL, Dropbox i Twitter
Dropbox Twitter Kanały informacyjne RSS OneDrive Slack GitHub Facebook i wiele więcej
Używanie łączników Premium, takich jak Salesforce i DB2
Salesforce Usługa Mandrill Usługa MailChimp Azure Service Bus UserVoice i wiele więcej
 
Dostęp do danych lokalnych za pomocą bramy lokalnej 2
Tworzenie niestandardowych interfejsów API i używanie ich do łączenia się z własnymi systemami (na użytkownika) 1 Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Tworzenie i uruchamianie aplikacji
Uruchamianie aplikacji w przeglądarce lub mobilnej usłudze PowerApps dla systemów iOS, Android i Windows
Uruchamianie aplikacji w kontekście usługi SharePoint Online i programu SharePoint dla urządzeń przenośnych
Tworzenie aplikacji Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Automatyzowanie przepływów pracy Zawiera przepływ dla usług Office 365 i Dynamics 365 Zawiera Plan przepływu 1 Zawiera Plan przepływu 2
Łatwe udostępnianie aplikacji w organizacji za pomocą usługi AppSource
Usługa Common Data Service
Tworzenie i uruchamianie aplikacji za pomocą usługi Common Data Service  
Modelowanie danych w usłudze Common Data Service    
Tworzenie baz danych w usłudze Common Data Service (na użytkownika)1     2
Zarządzanie
Tworzenie środowisk na potrzeby wdrażania aplikacji, przepływów i bazy danych (na użytkownika) 1     2
Współpraca ze współpracownikami nad aplikacjami Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Obsługuje zasady danych ustanowione przez administratora usługi Office 365
Ustanawianie zasad firmy dotyczących użycia poszczególnych połączeń i aplikacji    

1 Zagregowane w dzierżawie.

2 Łączność lokalna jest niedostępna dla jednostek SKU Office Business i Office Enterprise E1.

Często zadawane pytania

Które plany usługi Microsoft Office 365 zawierają usługę PowerApps?
Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą planów usługi Office 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.
Które aplikacje i plany usługi Microsoft Dynamics 365 zawierają usługę PowerApps?
Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą aplikacji i planów usługi Dynamics 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.
Ile czasu trwa okres bezpłatnej wersji próbnej?

Okres bezpłatnej wersji próbnej trwa 30 dni.

Czy istnieje plan dla deweloperów?

Tak, mamy bezpłatny plan Community, który pozwala uczyć się i rozwijać umiejętności w zakresie usług PowerApps, Microsoft Flow i Common Data Service. Dowiedz się więcej

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji dotyczących cennika?

Więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie z dokumentacją cennika.

Kto może kupić plan usługi PowerApps 1 lub 2?

Każdy klient może zarejestrować się w bezpłatnej wersji próbnej. Administratorzy usługi Office 365 mogą kupować plany usługi PowerApps dla swoich zespołów lub organizacji. Gdy zdecydujesz się na zakup, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365.

Czy wszyscy użytkownicy muszą mieć licencję z tym samym planem usługi PowerApps, czy mogę mieszać plany?

Możesz mieszać i dopasowywać licencje na usługę PowerApps z licencjami obejmującymi możliwości usługi PowerApps między użytkownikami w Twojej organizacji. Na przykład jeśli w Twojej organizacji jest 100 użytkowników, 50 może mieć licencję na usługę Office 365, 20 może mieć plany usługi Dynamics, 25 plan usługi PowerApps 1 i 5 plan usługi PowerApps 2. Porównaj funkcje w każdym planie, aby wybrać kombinację najlepiej spełniającą wymagania Twojego zespołu lub organizacji.