Skip to main content

Wybierz plany odpowiednie dla Twojego zespołu

Porównaj funkcje i ceny, aby znaleźć opcję najlepszą względem potrzeb Twojej firmy.

Aplikacje PowerApps dla usługi
Office 365

Uwzględnia następujące możliwości

w wybranych planach usługi Office 365

 • Rozszerzanie możliwości usługi Office 365 (SharePoint Online, Teams, Excel i nie tylko)
 • Tworzenie i uruchamianie aplikacji kanwy dowiedz się więcej
 • Tworzenie zautomatyzowanych przepływów pracy za pomocą usługi Microsoft Flow

Aplikacje PowerApp
Plan 1

$7

na użytkownika
miesięcznie

 • Wszystko jest zawarte w usłudze PowerApps dla usługi Office 365
 • Tworzenie i uruchamianie aplikacji łączących wiele różnych źródeł danych przy użyciu łączników Premium
 • Tworzenie i uruchamianie aplikacji opartych na usłudze Common Data Service for Apps
 • Używanie reguł biznesowych i logiki weryfikacji po stronie serwera dla aplikacji kanwy opartych na usłudze Common Data Service for Apps

Aplikacje PowerApp
Plan 2

$40

na użytkownika
miesięcznie

 • Wszystko jest zawarte w planie usługi PowerApps 1
 • Tworzenie i uruchamianie aplikacji opartych na modelu dowiedz się więcej
 • Modelowanie procesów wieloetapowych za pomocą przepływów procesów biznesowych
 • Tworzenie wystąpień usługi Common Data Service for Apps i zarządzanie nimi
 • Używanie i tworzenie jednostek w usłudze Common Data Service for Apps zawierających dodatki kodu i przepływy pracy w czasie rzeczywistym
 • Administracja klasy korporacyjnej dla środowisk i zasad użytkownika

Aplikacje PowerApps dla usługi
Dynamics 365

Uwzględnia następujące możliwości

w wybranych aplikacjach i
planach usługi Dynamics 365

 • Wszystko jest zawarte w planie usługi PowerApps 2
 • Rozszerzanie usługi Dynamics 365 lub tworzenie niestandardowych aplikacji kanwy i aplikacji opartych na modelu ze wszystkimi funkcjami planu PowerApps 2
 • Uzyskiwanie dostępu do zastrzeżonych jednostek i interfejsów API usługi Dynamics 365 dowiedz się więcej
Ucz się i rozwijaj umiejętności w zakresie usługi PowerApps, korzystając z naszego bezpłatnego planu Community. Dowiedz się więcej

Zapoznaj się ze szczegółami

Aplikacje PowerApps dla usługi
Office 365

Zaloguj

Plan 1 usługi PowerApps

$7 za użytkownika/miesiąc

Bezpłatna wersja próbna

Plan 2 usługi PowerApps

$40 za użytkownika/miesiąc

Bezpłatna wersja próbna

Dynamics 365

Aplikacje i plany Enterprise

Zaloguj

Najważniejsze funkcje
Tworzenie, uruchamianie i udostępnianie aplikacji Bez ograniczeń
dotyczących liczby aplikacji kanwy
Bez ograniczeń
dotyczących liczby aplikacji kanwy
Bez ograniczeń dotyczących liczby aplikacji kanwy
i aplikacji opartych na modelu
Bez ograniczeń dotyczących liczby aplikacji kanwy
i aplikacji opartych na modelu
Używanie usługi Common Data Service for Apps  
Tworzenie jednostek niestandardowych w usłudze Common Data Service for Apps i uzyskiwanie do nich dostępu  
Uzyskiwanie dostępu do zastrzeżonych jednostek i interfejsów API usługi Dynamics 365 dowiedz się więcej      
Administracja klasy korporacyjnej dla środowisk i zasad użytkownika    
Pojemność platformy (zagregowana w dzierżawie)
Przebiegi przepływu miesięcznie (na użytkownika)1 2,000 4,500 15,000 15,000
Łączność
Łączenie z danymi usługi Office 365
Łączenie z usługami opartymi na chmurze takimi jak
Dropbox Twitter Kanały informacyjne RSS OneDrive Slack GitHub Facebook
Stosowanie łączników Premium, takich jak
Salesforce Usługa Mandrill Usługa MailChimp Azure Service Bus UserVoice
 
Dostęp do danych lokalnych za pomocą bramy lokalnej 2
Tworzenie łączników niestandardowych w celu nawiązania połączenia z własnymi systemami (na użytkownika) 3 1 Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Tworzenie i uruchamianie aplikacji
Tworzenie aplikacji kanwy Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Tworzenie aplikacji opartych na modelu     Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Uruchamianie aplikacji w przeglądarce lub mobilnej usłudze PowerApps dla systemów iOS i Android
Uruchamianie aplikacji kanwy w kontekście usługi Office 365
Uruchamianie aplikacji opartych na modelu w kontekście usług Dynamics 365 i Common Data Service for Apps     Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Uruchamianie aplikacji offline Plan Basic dla
 aplikacji kanwy Plan Basic dla
 aplikacji kanwy Plan Basic dla
 aplikacji kanwy Plan Basic dla
 aplikacji kanwy
Łatwe udostępnianie aplikacji w organizacji za pomocą usługi AppSource
Microsoft Flow
Automatyzowanie przepływów pracy Zawiera usługę Flow
dla usługi Office 365
Zawiera usługę Flow
Plan 1
Zawiera usługę Flow
Plan 2
Zawiera usługę Flow
Plan 2
Dostęp do jednostek ze złożoną logiką biznesową 
(dodatki kodu i przepływy pracy w czasie rzeczywistym)    
Używanie modelowania procesów biznesowych w aplikacjach    
Common Data Service for Apps
Tworzenie i uruchamianie aplikacji kanwy przy użyciu usługi Common Data Service for Apps  
Tworzenie i uruchamianie aplikacji opartych na modelu przy użyciu usługi Common Data Service for Apps    
Modelowanie danych w usłudze Common Data Service for Apps    
Tworzenie baz danych w usłudze Common Data Service for Apps (na użytkownika)     2 2
Tworzenie i używanie jednostek z regułami biznesowymi oraz asynchronicznymi przepływami pracy  
Tworzenie i używanie jednostek z przepływami pracy w czasie rzeczywistym    
Tworzenie i używanie jednostek z dodatkami kodu    
Dostęp do jednostek ograniczonych usługi Dynamics 365     Tylko do odczytu Tworzenie, odczytywanie, aktualizowanie i usuwanie 4
Dostęp do interfejsów API aplikacji usługi Dynamics 365       5
Zarządzanie
Tworzenie środowisk na potrzeby wdrażania aplikacji, przepływów i bazy danych (na użytkownika) 1     2 2
Współpraca ze współpracownikami nad aplikacjami Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń Bez ograniczeń
Obsługuje zasady danych ustanowione przez administratora usługi Office 365
Ustanawianie zasad firmy dotyczących użycia poszczególnych połączeń i aplikacji    

1 Zagregowane w dzierżawie.

2 Łączność lokalna jest niedostępna dla jednostek SKU usług Office 365 Business, Office 365 Enterprise E1 i Office 365 F1.

3 Niestandardowe interfejsy API są niedostępne dla jednostek SKU usług Office 365 Business, Office 365 Enterprise E1 i Office 365 F1.

4 Jednostki są ograniczone na podstawie typu planu i licencjonowania aplikacji usługi Dynamics 365.

5 Interfejsy API usługi Dynamics 365 APIs będą dostępne tylko dla licencjonowanego użytkownika aplikacji.

Często zadawane pytania

Które plany usługi Microsoft Office 365 zawierają usługę PowerApps?

Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą planów usługi Office 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.

Które aplikacje i plany usługi Microsoft Dynamics 365 zawierają usługę PowerApps?

Zobacz stronę PowerApps Licensing overview (Omówienie licencjonowania usługi PowerApps), aby zapoznać się z listą aplikacji i planów usługi Dynamics 365 obejmujących funkcje usługi PowerApps.

Czy mogę nawiązać połączenie z usługą Microsoft Dynamics for Finance and Operations?

Tak, za pomocą łącznika usługi Dynamics 365 for Finance and Operations możesz tworzyć aplikacje kanwy korzystające z tych danych.

Ile czasu trwa okres bezpłatnej wersji próbnej?

Okres bezpłatnej wersji próbnej trwa 30 dni.

Czy istnieje plan dla deweloperów?

Tak, mamy bezpłatny plan Community, który pozwala uczyć się i rozwijać umiejętności w zakresie usług PowerApps, Microsoft Flow i Common Data Service. Dowiedz się więcej

Co się stanie, gdy zużyję cały magazyn danych, magazyn plików i przebiegi przepływu zawarte w moich licencjach na użytkownika?

Dodatkowy magazyn danych, magazyn plików i przebiegi przepływu można kupić. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz stronę z omówieniem licencjonowania usługi PowerApps.

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji dotyczących cennika?

Więcej szczegółowych pytań i odpowiedzi można znaleźć na naszej stronie z dokumentacją cennika.

Kto może kupić plan usługi PowerApps 1 lub 2?

Każdy klient może zarejestrować się w bezpłatnej wersji próbnej. Administratorzy usługi Office 365 mogą kupować plany usługi PowerApps dla swoich zespołów lub organizacji. Gdy zdecydujesz się na zakup, skontaktuj się z administratorem usługi Office 365.

Czy wszyscy użytkownicy muszą mieć licencję z tym samym planem usługi PowerApps, czy mogę mieszać plany?

Możesz mieszać i dopasowywać licencje na usługę PowerApps z licencjami obejmującymi możliwości usługi PowerApps między użytkownikami w Twojej organizacji. Na przykład jeśli w Twojej organizacji jest 100 użytkowników, 50 może mieć licencję na usługę Office 365, 20 może mieć plany usługi Dynamics, 25 plan usługi PowerApps 1 i 5 plan usługi PowerApps 2. Porównaj funkcje w każdym planie, aby wybrać kombinację najlepiej spełniającą wymagania Twojego zespołu lub organizacji.