En person och en hund arbetar vid ett skrivbord och antas ta reda på varför lågkodsplattformar för företag är framtiden för apputveckling

Framtiden för lågkodsplattformar för stora företag

Ta reda på varför lågkodsplattformar för företag är framtiden för apputveckling – och vad som är på gång.

Vad är en lågkodsplattform för företag?

Med ett allt större behov av nya appar och modernisering – och mer begränsade utvecklingsresurser – har organisationer över hela världen börjat använda lågkodslösningar för företag för sina digitaliseringsinitiativ. Med lågkodsplattformar kan alla skapa digitala upplevelser, automatisera processer och integrera samt utöka sina appar med minsta möjliga kodning. Det kan företagen uppnå genom att komplettera och utöka färdiga gränssnittskomponenter, mallar, ramverk och arbetsflöden – som sedan kan anpassas efter behov – via ett visuellt, dra och släpp-gränssnitt.

Lågkodsprogramvara för företag förenklar, effektiviserar och automatiserar stora delar av utvecklingsprocessen, från att bygga till att distribuera, så att programmerare och icke-programmerare kan skapa och dela produktionsklara appar. Alltfler börjar använda metoden, där de globala intäktsströmmarna ”beräknas till totalt 26,9 miljarder år 2023, en ökning med 19,6 procent” enligt Gartner® – och kommer att öka ännu mer under de kommande åren. 1

Vikten av lågkodsverktyg

Tack vare lågkodsprogramvara är det enklare än någonsin att skapa appar som hanterar en mängd olika utmaningar. Vi ska nu ta en närmare titt på varför stora organisationer använder lågkodsverktyg och -lösningar i sitt arbetsflöde.

 • högre tillgänglighet Tidigare var det bara utvecklare som genom kodning kunde skapa och underhålla responsiva och omfattande appar för en organisation, vilket kostade pengar och orsakade flaskhalsar. Med hjälp av lågkodsverktygen kan nu alla skapa förstklassiga digitala upplevelser, oavsett bakgrund eller kompetens, vilket innebär att både stora och mindre företag snabbt kan leverera och modernisera.
 • bättre samarbete För Apputveckling krävs ett team. Tack vare lågkodsverktyg kan nu verksamhetsanvändare, projektledare, designers och andra icke-utvecklare förverkliga sin egen vision och uppnå affärsresultat genom att skapa eller uppdatera appar på egen hand. Detta effektiva tillvägagångssätt frigör i sin tur tid för utvecklarna, så att de kan arbeta med större och viktigare projekt.
 • lägre kostnader Med lågkodsprogramvara för företag kan du åstadkomma mer med mindre, genom att alla får möjligheten att snabbt skapa och dela lågkodsappar, och dessutom spara pengar på utveckling. Om lågkodsverktygen kompletteras med rätt integrationer och den rätta plattformen kan de sänka kostnaden för apputveckling med upp till 74 procent.
 • större agilitet Till skillnad från traditionell form av utveckling kan användarna med lågkodsutveckling skapa och uppdatera appar via ett enkelt dra och släpp-gränssnitt. Det går också att effektivisera och automatisera manuella uppgifter, vilket resulterar i mer korrekt testning, smidig distribution och en mer agil utvecklingscykel.
 • bättre produktivitet. Genom att ge team möjlighet att skapa kvalitetsappar på egen hand, leder lågkodstekniken till högre kreativitet i organisationen – och större produktivitet. Även utvecklare använder lågkodsverktyg när de vill skapa affärsappar snabbare med mindre kod, vilket gör att de får mer tid över för att fokusera på innovation.

Varför är lågkodsutveckling framtiden?

Lågkodsprogramvara för företag är framtidens teknik – och den lockar till sig stort intresse redan i dag. Detta har blivit ännu tydligare genom covid-19-pandemin, då många organisationer tvingades stänga ned sina lokaler och anpassa sig genom modern teknik. Genom pandemin började nya typer av appar och upplevelser att utvecklas som inte funnits tidigare, till exempel covid-19-testskärmar, hälsoenkäter och övervakningsverktyg. Tack vare lågkodsteknik får företagen den snabbhet och flexibilitet de behöver för att kunna reagera på omvärldshändelser.

Stora branscher som transport, finansiella tjänster och detaljhandel använder nu lågkodsprogramvara för att skapa och underhålla en stor mängd appar och digitala lösningar. Konsultföretag använder nu lågkodsverktyg för att skapa automatiserade lösningar för sin kunder, medan fordonstillverkare skapar appar som hjälper till med kvalitetskontrollen av fordon. Medarbetare inom andra företag använder lågkodsverktyg för att skapa anpassade spårnings- och rapporteringsverktyg, verktyg för försäljning och lagerhantering och en massa annat som hanterar organisationens löpande verksamhet.

Eftersom organisationer fortsätter att investera i ännu mer modernisering finns här några förutsägelser om vart lågkodsplattformar är på väg:

 • mer verksamhetsdriven automatisering Verksamhetsdriven hyperautomatisering är redan en av de ledande drivkrafterna för att använda lågkodslösningar – och det fortsätter bara att växa. Genom att skapa anpassade appar som stöttar deras specifika behov kommer verksamhetsanvändare fortsätta driva på utvecklingen av lågkodsappar under 2023 och vidare.
 • bättre stöd för distans- eller hybridarbete Kontor, klassrum och institutioner är inte lika välbefolkade som tidigare, och fler och fler personer går över till att distansarbeta på heltid. Organisationer som använder lågkodsplattformar kan förse sina hybrid- och distansmedarbetare med de verktyg och den infrastruktur de behöver för att både arbeta självständigt och samarbeta hemifrån.
 • funktioner för AI och maskininlärning Med lågkodsverktyg får kodare och icke-kodare, datavetare och verksamhetsanvändare möjlighet att införa AI-funktioner i sina appar genom fördefinierade AI-modeller som tränats i förväg – ingen kunskap om maskininlärning behövs.
 • mer intern apputveckling Med lågkodsverktygen blir det enklare att skapa anpassade appar internt. Det innebär att organisationer inte i lika hög grad behöver förlita sig på externa utvecklare eller färdiga produkter och tjänster för sin apputveckling.
 • bättre resultat för utvecklare Med lågkodsverktyg går apputvecklingen snabbare för utvecklarna genom att de kan automatisera enkla uppgifter och standardisera apparnas livscykelhantering, styrning och administrativa processer. Det frigör tid för utvecklarna så att de kan arbeta med mer kreativa projekt, vilket i sin tur skapar mer värde från deras arbete.
 • ett växande ekosystem för lågkodsutveckling I takt med att lågkodstekniken utvecklas, blir allt fler intresserade av den och ekosystemet växer. Organisationer vill börja dela med sig av de komponenter, ramverk och verktyg som de har skapat. De upprättar också en bästa praxis för att skapa intressanta och skalbara appar.
 • allt fler användare. Lågkodsapputveckling fortsätter att driva på digitaliseringen inom alla branscher. År 2024 kommer 80 procent av de tekniska produkterna och tjänsterna att skapas av personer som inte är tekniker, enligt ett pressmeddelande enligt Gartner.

Välja en lågkodslösning för företag

När det finns så många lågkodslösningar för företag på marknaden kan det vara svårt att välja den som passar bäst för din organisation – men så behöver det inte vara. När du utvärderar alternativen bör du leta efter följande funktioner:

 • lättanvänt gränssnitt De flesta lågkodslösningar har ett grafiskt användargränssnitt med dra och släpp-funktioner som gör det enkelt att komma åt och använda dem. Håll utkik efter en lösning som innehåller praktiska och lättanvända verktyg för visuell modellering, instrumentpaneler och arbetsflöden.
 • betrodda integrationer Om du vill undvika vattentäta skott och flaskhalsar måste data integreras i hela plattformen. Det gör du i allmänhet genom att ansluta en mängd olika integrationer, inklusive befintliga lokala appar och API:er från tredje part. Den lösning du väljer bör ha stöd för så många verifierade integrationer som möjligt.
 • innovativ teknik Eftersom lågkodstekniken ständigt utvecklas fungerar den bra tillsammans med AI och maskininlärning, samt ny teknik som mixad verklighet och hyperautomatisering. Du bör välja en plattform som uppmuntrar till och främjar innovation så att organisationen lätt kan anpassa sig i framtiden.
 • en säker, skalbar plattform Om du arbetar på ett stort företag behöver ni en plattform med rätt infrastruktur som ger organisationen en bra skydd. Därför bör du välja en leverantör som du verkligen kan lita på och erbjuder bra support. Du vill ha tillgång till efterlevnadsverktyg, styrningskontroller och andra säkerhetsintegrationer så att du kan sova gott om natten.
 • utvecklarfunktioner Även om många lågkodsverktyg skapas med verksamhetsanvändare i åtanke, använder utvecklarna även lågkodsprogramvara om de vill skapa appar snabbt under tidskänsliga förhållanden, eller om de saknar den kompetens som krävs för att bygga en specifik app. Kontrollera om din leverantör har ett prenumerationsavtal för professionell lågkodsutveckling, Power Apps och Azure, till exempel ett prenumerationsavtal som gör att du kan skala och utöka apparna.
 • plattformsoberoende kompatibilitet. En lågkodsplattform är bara så bra som de appar den skapar. Välj en som har stöd för appar som är tillgängliga dygnet runt, responsiva och som är plattformsoberoende kompatibla för dator och mobil, oavsett var du befinner dig.

Om du vill ha en mer omfattande lösning som uppfyller företagets behov bör du vända dig till experter. Microsoft Power Apps är en komplett lågkodsplattform för apputveckling som bygger på Azure-molnet och Microsoft Dataverse, en fullständigt hanterad, säker och skalbar dataplattform. Power Apps gör det enkelt för alla att skapa och dela proffsiga lågkodsappar.

Vanliga frågor och svar

Vad är lågkodsutveckling för företag?

Lågkodsutveckling avser de verktyg och den programvara i företagsklass som gör det möjligt för utvecklare och icke-utvecklare att skapa appar och digitala upplevelser med lite eller ingen kunskap om programmering. Detta blir möjligt tack vare ett visuellt gränssnitt som bygger på dra och släpp, och som innehåller färdiga gränssnittskomponenter som kan förändras efter behov.

Vad är en lågkodsplattform för företag?

En lågkodsplattform består av verktyg och programvara som automatiserar, integrerar, skyddar och styr utveckling, data, testning och distribution av lågkodsappar i stor skala. Lågkodsplattformar gör apputvecklingscykeln effektivare genom färdiga gränssnittskomponenter. På så sätt blir utvecklingscykeln mer demokratisk och resulterar i ett mer produktivt samarbete, lägre driftkostnader och större agilitet.

Hur kan lågkodsapputveckling användas i företagen?

Organisationer inom många olika branscher använder lågkodsprogramvara för att skapa verksamhetskritiska appar på förhållandevis kort tid. Konsultfirmor använder lågkodsverktyg för att snabbt komma fram med lösningar till sina kunder, medan detaljhandeln skapar appar för att hålla koll på flextiden. Under covid-19-pandemin började företag överallt att införa lågkodsverktyg för att ta fram testskärmar, hälsoenkäter, övervakningslösningar och andra interna verktyg.

1Gartner-pressmeddelande, Gartner Forecasts Worldwide Low-Code Development Technologies Market to Grow 20% in 2023, 13 december, 2022 GARTNER är ett registrerat varumärke och ett tjänstmärke som tillhör Gartner, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och internationellt och används häri efter tillåtelse. Med ensamrätt.