En person som tittar på en surfplatta medan hen arbetar på en bärbar dator

Snabb programutveckling (RAD) för nybörjare

Allteftersom teamet växer kanske du vill ha en lösning för programvaruutveckling som innebär lite kodning, är kostnadseffektiv samt agil. Snabb programutveckling (RAD) är en sådan lösning.


Vad är snabb programutveckling eller RAD?

Snabb programutveckling började under 1970-talet men presenterades officiellt av James Martin 1991. Det är en metodik som gör det snabbare att utveckla appar genom ofta förekommande iterationer och godkännanden med kontinuerlig klientfeedback. Genom att prioritera agila, strategiska prototypversioner har RAD betoningen på programvarans användbarhet, användarfeedback och snabb leverans före långsiktig planering och en enda initial kravuppsättning för att skapa objekt som anpassade appar. Eftersom programvaruutvecklingen blir så mycket smidigare har RAD snabbt blivit ett populärt verktyg.

Viktiga fördelar med RAD-metoden:

 • Kortare utvecklingstid och snabbare leverans.
 • Mer flexibelt och enklare att anpassa.
 • Bättre riskhantering.
 • Mindre manuell kodning och kortare testtider.
 • Konstant, relevant och realtidsfeedback från användare.

Agile-metoden jämfört med vattenfallsmetoden jämfört med RAD-utvecklingsmetoder

Det finns två huvudsakliga metoder för programvaruutveckling: agile-metod och vattenfallsmetod. Vattenfallsmetoden, den traditionella metoden för programvaruutveckling, fokuserar på en strikt linjär process med stort beroende av kundens signering. Byggen som dessa kan pågå under flera månader utan att kunderna ser en slutgiltig produkt. Det leder till många problem med uppdaterade krav eller ytterligare feedback som påverkar projektet. Det kan vara svårt att ändra kärnfunktioner och funktionalitet i programvaran.

Agile-metoden är den vanligaste metoden som uppkommit som en reaktion på begränsningarna i traditionellt strukturerade hanteringsmetoder. RAD, en typ av snabbmetodik, ger resultat i realtid och fungerar bra när du snabbt behöver ta fram en produkt och, vid behov, uppdatera funktioner. Även om snabbhet är i fokus baseras inte metoden på någon specifik tidsram. Det som gör RAD-processen unik är att den är processbaserad, fokuserar på test av prototyper och snabba ändringar för att leverera en bra produkt på kortare tid.

Även om RAD- och agile-metoden delar likartade steg fokuserar RAD på prototyper medan agile-metoden delar upp projekt i funktioner som kan levereras i olika korta steg under utvecklingscykeln.


Stegen i snabb programutveckling

RAD har fyra definierade steg som behövs för att genomföra ett projekt. Målet med RAD är att minska planeringstiden och fokusera på att skapa och bygga produkten. Så även om vissa steg upprepas leder det till en produkt som både team och intressenter är tillfreds med.

 1. Definiera projektkrav. Alla involverade – du, utvecklare, programanvändare och intressenter – definierar, undersöker och fastställer omfattning och krav för projektet, som mål, förväntningar, tidsramar och budget. Genom antingen en kick-off eller kreativ brief föreslår intressenterna sin vision och dina IT-beslutsfattare och utvecklare hjälper till att slutföra alla dessa krav. En av fördelarna med RAD-metoden är att du, trots att du har bestämt dig för dina behov, enkelt kan anpassa dig var som helst i utvecklingscykeln.
 2. Skapa prototyper. Därefter börjar ditt team skapa modeller och prototyper. Målet är att snabbt skapa en arbetsmodell att presentera för intressenten. Utvecklare och designers arbetar tillsammans för att se till att de uppfyller intressentens mål och krav. I tidiga stadier av prototyperna har utvecklarna möjlighet att skapa lösningar för en fungerande produkt utan att kompromissa med kvalitet. När teamet bygger en fungerande produkt är det här som användarens erfarenhet, test och feedback är viktigt.

  Konsekvent feedback underlättar teamarbetet i ett live-system i stället för en abstrakt design. Genom att konsekvent arbeta igenom stopp och buggar kan teamet säkerställa att kraven uppfylls – i en fungerande modell. Det innebär också att fel upptäcks och felsöks tidigare i processen och hjälper dig att hålla fast vid din intressents tidsram och se till att projektet struktureras bättre för framtida designtillägg.
 3. Konstruktion, test och införliva feedback. Med den fungerande prototypen är det nu dags att göra den till en fungerande modell. Utvecklarna samlar in feedback från användare och konstruerar produkten. Se till att implementera programvara för att skapa appar i processen för att ge liv åt din idé. Genom programkodning, systemtest och enhetsintegration konverteras prototypen och betasystemen till en fungerande modell. Eftersom teamet använder lite kodning och verktyg för snabb programutveckling, kan teamet snabbt ta sig an ändringar.

  Programvaran och apparna testas noggrant och intressenter kan föreslå ändringar eller nya idéer när problem upptäcks. Det borde inte finnas många fel eftersom fördelen med RAD är att de flesta fel märks i realtid i prototypfasen och sedan kan justeras direkt. När intressenterna är tillfreds med produkten kan den slutföras.
 4. Slutför och implementera. Det sista steget är att göra en optimerad version av den slutgiltiga produkten: Stabil och enkel att underhålla under lång tid. Funktioner, funktionalitet och utseende slutförs tillsammans med intressenten. När den är i produktionsfasen kan användare göra fullskalig test eller utbildning. Nu är produkten klar att presenteras för intressenten!

Ska du använda RAD-verktyg för ditt nästa projekt?

Det kan verka som om RAD fungerar för alla projekt, men det är inte lösningen på allt. För att implementera en effektiv RAD-metodik för nästa projekt måste du se till att vissa saker är på plats innan start. Även om RAD är agilt och kan förbättra programvaruutvecklingen måste vissa affärskrav uppfyllas för att leverera en fungerande produkt så snabbt som möjligt.

Genom att ställa följande frågor kan du avgöra om RAD kommer att fungera för ditt nästa projekt:

 • Är intressenter villiga att följa RAD-metoden: Praktiskt och klara att ge detaljerad feedback?
 • Kan produkten byggas inom två till tre månader?
 • Har ditt team av utvecklare, kodare och designers nog erfarenhet för att leverera produkten i tid?
 • Har du en liten teknisk risk?
 • Har du verktyg, programvara och teknik för att implementera RAD?

Om svaret är "Ja" på alla fem frågorna kan du skapa en ny produkt enligt RAD-metodiken.

Skapa nästa app med Microsoft Power Apps

RAD är ett bra verktyg för små team med snabba projekt som enkelt kan anpassas efter nya krav. Det finns några appverktyg utan kodning på marknaden, men Power Apps är ett verktyg med lite kodning som underlättar samarbete, för samman utvecklare med andra viktiga kollegor och kan anpassa dina affärsappar precis efter dina önskemål.